Trung Quốc ra mắt 7 lãnh đạo cao nhất sau Đại hội Đảng lần thứ 19

Minh Thu (tổng hợp)

​Hôm nay (25/10), các thành viên trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa 19 của Trung Quốc đã chính thức ra mắt lần đầu tiên tại Đại lễ đường Nhân dân sau Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19.

Danh sách 7 thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 bao gồm  ông Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hỗ Ninh, Triệu Lạc Tế và Hàn Chính.

Theo Tân Hoa Xã, trong phiên họp toàn thể đầu tiên của Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 sáng nay ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình (64 tuổi) đã được bầu làm Tổng bí thư và Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

7 thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 ra mắt lần đầu tiên tại Đại lễ đường Nhân dân hôm nay (25/10)

Ngoài ra, ông Triệu Lạc Tế đã được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cơ quan triển khai chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ diệt ruồi" của đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Triệu thay thế ông Vương Kỳ Sơn (69 tuổi) vì quá độ tuổi quy định để tiếp tục tham gia Ủy ban Trung ương đảng khóa 19.

Trong 7 thành viên của Thường vụ Bộ Chính trị khóa 18 chỉ có nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường tiếp tục được bầu vào Ủy ban Trung ương khóa mới. Ông Vương Kỳ Sơn và bốn ủy viên là Trương Cao Lệ, Du Chính Thanh, Trương Đức Giang, Lưu Vân Sơn đều đã quá tuổi quy định và không có mặt trong Ủy ban Trung ương khóa mới. 

Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc là nơi thảo luận và đưa ra những quyết sách quan trọng khi không diễn ra kỳ họp của Bộ Chính trị. Theo điều lệ của đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng bí thư Ủy ban Trung ương phải là thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị.  

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet