Trung tâm VCPMC đã dừng ngay việc thu tác quyền tại phòng khách sạn

Ngân Giang

Việc tổ chức thu tiền tác quyền âm nhạc theo phòng nghỉ khách sạn chưa tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật có liên quan. Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã dừng ngay việc thu tác quyền khi Bộ VHTTDL có ý kiến.

Trả lời câu hỏi của ĐBQH về việc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc trực thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam đề nghị các khách sạn tại thành phố Đà Nẵng thực hiện nghĩa vụ trả tiền nhuận bút, thù lao khi sử dụng tác phẩm âm nhạc theo phòng nghỉ khách sạn, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, đề nghị này “chưa tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật có liên quan”.

Trung tâm tổ chức thu tiền nhuận bút, thù lao khi sử dụng tác phẩm âm nhạc theo phòng nghỉ khách sạn chưa tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật có liên quan, với các lý do sau:

Trung tâm chưa xác định được các tác phẩm đã khai thác, sử dụng của tác giả có hợp đồng ủy quyền cho Trung tâm; Trung tâm chưa có căn cứ khoa học rõ ràng, minh bạch khi đưa ra mức thu tiền nhuận bút, thù lao theo gói, do vậy kể cả khi thu được cũng không phân phối chính xác được cho tác giả có tác phẩm được khai thác, sử dụng; Trung tâm đơn phương đưa ra mức thu; chưa đàm phán, thỏa thuận với tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tác phẩm; Trung tâm tổ chức thu tiền nhuận bút, thù lao khi sử dụng tác phẩm âm nhạc theo phòng nghỉ khách sạn không báo cáo với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2011/NĐ-CP.

Ngày 26/5/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Cục Bản quyền tác giả đã làm việc với Trung tâm. Kết thúc cuộc làm việc, nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc Trung tâm đã chấp hành ý kiến chỉ đạo và dừng ngay việc tổ chức thực hiện thu tiền nhuận bút, thù lao theo phòng nghỉ khách sạn. Bộ cũng đã chỉ đạo Trung tâm dừng ngay việc thu tiền nhuận bút, thù lao khi chưa xác định được các tác phẩm của tác giả có hợp đồng ủy quyền cho Trung tâm được khai thác, sử dụng; chưa có căn cứ khoa học, minh bạch khi đưa ra mức thu tiền nhuận bút, thù lao; chưa nhận được sự đồng thuận của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng. Trung tâm phải chấp hành chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.

Trung tâm VCPMC đã dừng ngay việc thu tác quyền tại phòng khách sạn - ảnh 1

Theo Luật sư Nguyễn Thị Thu Hà, Công ty TNHH Luật Vision & Associates, quyền tác giả được chia làm hai phần, quyền tài sản và quyền nhân thân. Quyền tài sản bao gồm: quyền sao chép; quyền tạo tác phẩm phái sinh; quyền phân phối; quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng. Trong khi quyền nhân thân gồm: quyền đặt tên cho tác phẩm; quyền đứng tên trên tác phẩm; quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm; và quyền công bố tác phẩm.

Sự khác nhau là quyền tài sản có thể được chuyển giao trong khi quyền nhân thân là không thể chuyển giao. Quyền tác giả được xác định thời hạn, còn quyền nhân thân được bảo hộ vô hạn. Về thời hạn bảo hộ quyền tài sản, đối với các tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, thời hạn bảo hộ là 75 năm kể từ khi công bố đối với những tác phẩm đã công bố. Các tác phẩm chưa công bố trong vòng 25 năm kể từ khi định hình, có thời hạn bảo hộ 100 năm kể từ khi được định hình. Đối với các tác phẩm khác, quyền tài sản được bảo hộ trong suốt cuộc đời tác giả cộng với 50 năm sau khi tác giả qua đời.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, Hội Nhạc sỹ Việt Nam là cơ quan chủ quản của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả, Trung tâm có con dấu, tài khoản riêng, được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải tài chính, và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Hội Nhạc sỹ Việt Nam có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, đồng thời chịu trách nhiệm về hoạt động của Trung tâm. Trung tâm hoạt động theo điều lệ do Hội Nhạc sỹ Việt Nam phê duyệt.

Theo quy định tại Điều 56 Luật Sở hữu trí tuệ, tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả là tổ chức phi lợi nhuận, do các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền tác giả. Thực hiện nhiệm vụ quyền tác giả, quyền liên quan; đàm phán, cấp phép; thu và phân chia nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác từ việc cấp phép, ủy quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên; tổ chức hòa giải khi có tranh chấp.

“Bộ VHTTDL quản lý nhà nước về hoạt động chuyên ngành trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan. Bộ chỉ vào cuộc khi Trung tâm có vi phạm quy định về quyền tác giả và quyền liên quan,” Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet