Trung ương thảo luận tờ trình của Bộ Chính trị về nhân sự Nhà nước

PV

Tại ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thảo luận tờ trình của Bộ Chính trị về nhân sự Nhà nước.

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII:

Buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại Hội trường. Thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. Ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì, điều hành phiên họp.

Toàn cảnh hội nghị

Buổi chiều: Đầu giờ chiều, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại Hội trường. Ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư chủ trì, điều hành phiên họp.
Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước để trình Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Sau đó, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về nội dung trên./.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet