Trung ương tiếp tục bàn công tác nhân sự khóa 12

N.K (tổng hợp)

Trong ngày làm việc thứ 6 (19/12) và thứ 7 (20/12), Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 tiếp tục bàn về công tác nhân sự khóa 12 tới.

 

Ngày làm việc 19/12

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, tiếp tục thảo luận về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12.

Ngày làm việc 20/12

Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, nghiên cứu, cho ý kiến vào một số báo cáo theo Chương trình làm việc của hội nghị.

Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp./.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet