Trước 31/12/2016 phải đổi xong Giấy phép lái xe hạng A4

Vạn Xuân

Tổng cục Đường bộ vừa đề nghị các Sở GTVT tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và làm rõ để người dân tích cực đổi Giấy phép lái xe ô tô và giấy phép lái xe hạng A4 từ vật liệu bìa sang vật liệu PET trước ngày 31/12/2016.

Theo đó, để đảm bảo lộ trình chuyển đổi sang Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở Giao thông vận tải rà soát, tổng hợp số lượng giấy phép lái xe ô tô và giấy phép lái xe hạng A4 bằng vật liệu giấy bìa chưa chuyển đổi sang vật liệu PET; có kế hoạch tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi giấy phép lái xe ô tô và giấy phép lái xe hạng A4 bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và làm rõ để người dân tích cực đổi Giấy phép lái xe ô tô và giấy phép lái xe hạng A4 từ vật liệu bìa sang vật liệu PET, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2016.

Trước 31/12/2016 phải đổi xong Giấy phép lái xe hạng A4 - ảnh 1
Cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng ở Tổng cục Đường bộ.

Trong quá trình thực hiện các Sở Giao thông vận tải chủ động bổ sung nhân lực, trang thiết bị, tăng thời gian làm việc (nếu cần), tổ chức đổi giấy phép lái xe đến tận các cơ quan, đơn vị có nhu cầu hoặc các địa bàn vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ và phục vụ người dân có nhu cầu chuyển đổi Giấy phép lái xe ô tô và giấy phép lái xe hạng A4 sang vật liệu PET, thực hiện nhanh chóng, thuận tiện.

 Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ yêu cầu, Sở Giao thông vận tải phối hợp với bưu điện thuộc địa phương tiếp nhận hồ sơ và trả giấy phép lái xe trên địa bàn của địa phương. Việc triển khai thí điểm dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả giấy phép lái xe qua bưu điện phải công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến việc đổi giấy phép lái xe, lệ phí cấp giấy phép lái xe theo quy định của Bộ Tài chính và chi tiết giá dịch vụ theo quy định để người dân biết, lựa chọn; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát quá trình tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe và trả kết quả đến người dân theo quy định; kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

 Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe ô tô và giấy phép lái xe hạng A4 trước ngày 31/12/2016, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở Giao thông vận tải  tổ chức thực hiện, khi có vướng mắc liên hệ với Tổng cục Đường bộ Việt Nam qua Vụ Quản lý Phương tiện và Người lái để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Theo Quy định tại Điểm 4, Điều 24, Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, hạng A4 cấp cho người lái xe để điều khiển các loại máy kéo nhỏ có trọng tải đến 1.000 kg.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet