Trường CĐ An ninh nhân dân 2 học tập, quán triệt Nghị quyết TW 5 khóa XII

Uyên Châu

Ngày 23/8, tại Đồng Nai, Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân II, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng.
Trường Cao đẳng ANND II đã khen thưởng chi bộ Bộ môn pháp luật; 32 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Đại tá Ngô Xuân Liên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng ANND II chủ trì hội nghị và các đảng viên thuộc 21/21 cơ sở Đảng trực thuộc.

Tại Hội nghị các đảng viên đã được nghe truyền đạt một số nội dung cơ bản trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành, cụ thể là: Nghị quyết số 10-NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Nhân dịp này, Trường Cao đẳng ANND II đã khen thưởng chi bộ Bộ môn pháp luật; 32 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017; trao kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho 5 cá nhân… 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet