Trường ĐH cấp hàng trăm triệu cho một đề tài đăng tạp chí quốc tế

Trường ĐH Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đưa ra mức kinh phí từ một đến hai trăm triệu cho một đề tài dự kiến công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế uy tín như ISI, Scopus, ABS, ABDC.

Chủ nhiệm đề tài được tạm ứng 50% kinh phí để nghiên cứu sau khi Hiệu trưởng ký Quyết định phê duyệt đề tài. 50% kinh phí còn lại thanh toán khi bài báo được chấp thuận như dự kiến.

Kinh phí được phê duyệt đã bao gồm các khoản dùng để triển khai đề tài, tham dự hội thảo quốc tế và thưởng cho công bố quốc tế.

Kinh phí được phê duyệt đã bao gồm các khoản dùng để triển khai đề tài, tham dự hội thảo quốc tế và thưởng cho công bố quốc tế.

Kinh phí được trích từ quỹ Nghiên cứu Hàn lâm của trường. Quỹ này trích từ nguồn thu học phí và được tiếp tục áp dựng từ năm 2016.

Mục tiêu của Quỹ nhằm khuyến khích giảng viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo hướng hàn lâm, viết bằng tiếng Anh và công bổ kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế có uy tín. Số lượng dự kiến xét chọn trong năm từ 10 đến 20 đề tài.

Phạm vi nghiên cứu phù hợp với lĩnh vực đào tạo của Trường như: Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh – Thương mại – Du lịch – Marketting; Luật; Lĩnh vực công…

Trong trường hợp đồng tác giả và có tác giả ngoài trường thì mỗi tác giả trong trường sẽ được nhận số kinh phí bằng tổng kinh phí được phê duyệt chia cho số lượng tác giả của bài báo.

Khi có thư chấp nhận bài của tạp chí, đề tài xem như được nghiệm thu (không tổ chức hội đồng nghiệm thu của trường), khi đó chủ nhiệm - tác giả có thể làm thủ tục thanh toán và thanh lý hợp đồng.

Lập Phương/Nguồn GDTĐ

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet