Trường ĐH Công nghiệp dệt may Hà Nội quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

PV

Ngày 25/9/2016, Đảng ủy trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp TW lần thứ 2.

Các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà – Báo cáo viên Trung ương, nguyên Vụ trưởng Ban tổ chức Trung ương Đảng trình bày, quán triệt  các nội dung mới, cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm  2011 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020.
Thông qua các nội dung này, các học viên được tiếp thu quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đại hội Đảng lần thứ XII, với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đồng thời, các học viên sẽ được trang bị cơ sở lý luận, từ đó vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào tình hình thực tế, từng bước đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.
Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp TW lần thứ 2, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dệt May lần thứ 2 góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển của Nhà trường và đất nước trong thời kỳ mới.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet