GD&TĐ - Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM năm 2016 xét tuyển ĐH, CĐ đều dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

Cụ thể chỉ tiêu xét tuyển và tổ hợp môn thi xét tuyển từng ngành của trường như sau:

Theo Lập Phương/Giáo Dục Thời Đại