Trường ĐH Kinh tế TP.HCM có nhiều thay đổi sau 3 năm tự chủ

P.T

Tự chủ tài chính với ý nghĩa cơ sở giáo dục được tự chủ về thu chi theo quy định pháp luật chỉ là một phần trong khái niệm này.

Trước đây, nguồn thu của trường được cấp theo đầu vào, số biên chế, hay chỉ tiêu đăng ký mà không phụ thuộc vào chất lượng đầu ra. Khi tự chủ, các trường vẫn được nhận ngân sách nhưng sẽ theo cách giao nhiệm vụ và căn cứ vào chất lượng giáo dục.

Ông Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP HCM cho biết "Tự chủ mang đến cho trường tôi nhiều đổi mới mà trong 42 năm công tác ở trường tôi chưa từng thấy". Sự phát triển ấy, nếu không có tự chủ, trường sẽ đạt được nhưng phải mất thời gian rất lâu do thiếu nguồn lực đầu tư, đặc biệt phải chờ "cấp phép".

Ông Phong dẫn chứng một số thành công của trường sau 3 năm tự chủ, như: số bài báo được đăng trên tạp chí ISI, Scopus tăng từ 78 lên 137. Nhà trường đảm bảo được thu nhập cho cán bộ giảng viên và đã có những khoản dư nhất định.

Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP HCM và đại diện nhiều trường thí điểm tự chủ chỉ ra bất cập lớn nhất của mô hình này là thiếu hành lang pháp lý, văn bản chỉ đạo nhiều khi mâu thuẫn.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet