Trường ĐH phải lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh tiêu cực tuyển sinh

Cơ sở giáo dục ĐH, trường CĐ phải thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về tiêu cực trong tuyển sinh ĐH, CĐ.

Đây là một nội dung tại hướng dẫn thanh tra tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015 Bộ GD&ĐT vừa ban hành.

Nội dung thanh tra chú trọng vào thanh tra thi (đối với trường tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển hoặc thi tuyển kết hợp với xét tuyển) và thanh tra xét tuyển.

Hiệu trưởng ra quyết định thành lập đoàn thanh tra đối với tất cả các công đoạn trong quá trình tuyển sinh. Thành phần đoàn thanh tra là cán bộ cấp phòng trở lên. Đoàn thanh tra hoạt động độc lập với Hội đồng tuyển sinh và các ban.

Trong quá trình thanh tra nếu phát hiện những điều kiện chưa đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho quá trình tổ chức tuyển sinh, đoàn thanh tra hoặc cán bộ thanh tra lập biên bản ghi nhớ đề nghị Hội đồng khắc phục; nếu có dấu hiệu sai phạm kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết thúc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra xây dựng và trình giám đốc/hiệu trưởng ban hành kết luận thanh tra đối với đối tượng thanh tra..

Đối với các trường tuyển sinh theo đề án tự chủ tuyển sinh có tổ chức thi tuyển, Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo kết quả thanh tra công tác coi thi, chấm thi chậm nhất 05 ngày sau khi kết thúc thanh tra chấm thi;

Báo cáo kết quả công tác thanh tra xét tuyển chậm nhất 10 ngày kể từ ngày kết thúc thanh tra xét tuyển; gửi kết luận thanh tra công tác tuyển sinh về Thanh tra Bộ GD&ĐT theo quy định. Trong tình huống đặc biệt, cần xin ý kiến chỉ đạo của Bộ GD&ĐT bằng phương tiện thông tin nhanh nhất.

Đối với các trường không tổ chức thi tuyển, báo cáo công tác thanh tra xét tuyển (bằng văn bản) chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày kết thúc thanh tra tuyển sinh và gửi kết luận thanh tra công tác tuyển sinh về Thanh tra Bộ GD&ĐT theo quy định.

Lập Phương/Nguồn GDTĐ

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet