Trường ĐH Tôn Đức Thắng tạm dừng bổ nhiệm GS, PGS

Theo Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục - Bộ GD-ĐT, đến chiều 22-9, Bộ GD-ĐT chưa nhận được văn bản báo cáo chính thức của Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hải Thập - phó cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục - Bộ GD-ĐT cho biết lãnh đạo bộ GD-ĐT đã có chỉ đạo để các cục, vụ chức năng của Bộ GD-ĐT cùng phối hợp rà soát, đối chiếu các quy định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục công nhận chức danh GS, PGS và các hướng dẫn cụ thể của Bộ GD-ĐT với cách làm của Trường ĐH Tôn Đức Thắng trong việc tự bổ nhiệm GS, PGS để báo cáo Bộ trưởng xem xét cụ thể.

Ngày 22-9, đại diện Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục- Bộ GD-ĐT liên hệ với nhà trường thì được biết trường đã hoàn tất báo cáo và gửi đến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ GD-ĐT.

Tuy nhiên, ông Thập cho biết đến chiều 22-9, Bộ GD-ĐT chưa nhận được văn bản báo cáo chính thức của Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Song qua trao đổi với lãnh đạo nhà trường, bộ nắm được thông tin trường mới chỉ ban hành văn bản quy định, chứ chưa thực hiện các bước cụ thể của quy trình này.

Khi Bộ GD-ĐT yêu cầu trường báo cáo, trường hiện cũng đã tạm dừng triển khai việc bổ nhiệm GS, PGS.

Theo ông Thập, sau khi nhận được báo cáo của trường, đối chiếu các quy định hiện hành, nếu xét thấy cách làm cảu trường không đúng, Bộ GD-ĐT sẽ yêu cầu dừng ngay việc tự bổ nhiệm chức danh GS,PGS.

Tuy nhiên, với trường hợp xét thấy cách làm của Trường ĐH Tôn Đức Thắng là đúng, Bộ GD-ĐT sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để xin ý kiến.

Ông Thập cũng cho biết lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các cục, vụ chức năng tiến hành rà soát các văn bản liên quan đến quy định về tiêu chuẩn, thủ tục, quy trình công nhận, bổ nhiệm chức danh GS, PGS, đánh giá những mặt tích cực và tiêu cực của văn bản hiện hành để tham mưu Bộ trưởng hoặc Thủ tướng Chính phủ chỉ đọa việc thực hiện xét tiêu chuẩn ông nhận chức danh GS, PGS đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ĐH.

Nguồn TTO

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet