Trường ĐH Y Hà Nội: Thí sinh rụt rè nộp hồ sơ

Nếu chỉ tính thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, hiện chưa ngành nào của Trường ĐH Y Hà Nội có số hồ sơ đủ chỉ tiêu.

Ngành hot nhất trường, cũng là ngành luôn có điểm chuẩn cao nhất là Bác sĩ y đa khoa, số hồ sơ nhận được là 415 trên 500 chỉ tiêu.

Ngành cử nhân Khúc xạ nhãn khoa, hồ sơ nhận được là 32/50 chỉ tiêu; Bác sĩ y học cổ truyền: 29/50 chỉ tiêu; Bác sĩ y học dự phòng: 31/100 chỉ tiêu; cử nhân Dinh dưỡng: 10/50 chỉ tiêu; ngành cử nhân Xét nghiệm y học: 30/50 chỉ tiêu; Cử nhân điều dưỡng: 77/90 chỉ tiêu; Bác sĩ Răng – hàm – mặt: 34/80 chỉ tiêu.

Thấp nhất là ngành cử nhân Y tế công cộng, hiện mới chỉ có 6 hồ sơ trên tổng số 30 chỉ tiêu.

Xem chi tiết hồ sơ các nguyện vọng đã nộp vào Trường ĐH Y Hà Nội.

 

 

Tên_ngành

Nguyện vọng 1

Nguyện vọng 2

Nguyện vọng 3

Nguyện vọng 4

NGÀNH CỬ NHÂN KHÚC XẠ NHÃN KHOA - MÃ NGÀNH CNKXNK - CHỈ TIÊU:50

32

39

35

32

NGÀNH BÁC SĨ ĐA KHOA - MÃ NGÀNH D720101 - CHỈ TIÊU: 500

415

6

0

0

NGÀNH BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN - MÃ NGÀNH D720201 - CHỈ TIÊU:50

29

22

64

13

NGÀNH CỬ NHÂN Y TẾ CÔNG CỘNG - MÃ NGÀNH D720301 - CHỈ TIÊU:30

6

22

22

32

NGÀNH BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG - MÃ NGÀNH D720302 - CHỈ TIÊU:100

31

40

34

29

NGÀNH CỬ NHÂN DINH DƯỠNG - MÃ NGÀNH D720303 - CHỈ TIÊU:50

10

19

36

14

NGÀNH CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM Y HỌC - MÃ NGÀNH D720332 - CHỈ TIÊU:50

30

42

38

26

NGÀNH CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG - MÃ NGÀNH D720501 - CHỈ TIÊU:90

77

41

30

20

NGÀNH BÁC SĨ RĂNG HÀM MĂT - MÃ NGÀNH D720601 - CHỈ TIÊU: 80

34

292

4

2

 

Lập Phương/nguồn VNN

 

Tên_ngành

Nguyện vọng 1

Nguyện vọng 2

Nguyện vọng 3

Nguyện vọng 4

NGÀNH CỬ NHÂN KHÚC XẠ NHÃN KHOA - MÃ NGÀNH CNKXNK - CHỈ TIÊU:50

32

39

35

32

NGÀNH BÁC SĨ ĐA KHOA - MÃ NGÀNH D720101 - CHỈ TIÊU: 500

415

6

0

0

NGÀNH BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN - MÃ NGÀNH D720201 - CHỈ TIÊU:50

29

22

64

13

NGÀNH CỬ NHÂN Y TẾ CÔNG CỘNG - MÃ NGÀNH D720301 - CHỈ TIÊU:30

6

22

22

32

NGÀNH BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG - MÃ NGÀNH D720302 - CHỈ TIÊU:100

31

40

34

29

NGÀNH CỬ NHÂN DINH DƯỠNG - MÃ NGÀNH D720303 - CHỈ TIÊU:50

10

19

36

14

NGÀNH CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM Y HỌC - MÃ NGÀNH D720332 - CHỈ TIÊU:50

30

42

38

26

NGÀNH CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG - MÃ NGÀNH D720501 - CHỈ TIÊU:90

77

41

30

20

NGÀNH BÁC SĨ RĂNG HÀM MĂT - MÃ NGÀNH D720601 - CHỈ TIÊU: 80

34

292

4

2

Lập Phương

Tên_ngành

Nguyện vọng 1

Nguyện vọng 2

Nguyện vọng 3

Nguyện vọng 4

NGÀNH CỬ NHÂN KHÚC XẠ NHÃN KHOA - MÃ NGÀNH CNKXNK - CHỈ TIÊU:50

32

39

35

32

NGÀNH BÁC SĨ ĐA KHOA - MÃ NGÀNH D720101 - CHỈ TIÊU: 500

415

6

0

0

NGÀNH BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN - MÃ NGÀNH D720201 - CHỈ TIÊU:50

29

22

64

13

NGÀNH CỬ NHÂN Y TẾ CÔNG CỘNG - MÃ NGÀNH D720301 - CHỈ TIÊU:30

6

22

22

32

NGÀNH BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG - MÃ NGÀNH D720302 - CHỈ TIÊU:100

31

40

34

29

NGÀNH CỬ NHÂN DINH DƯỠNG - MÃ NGÀNH D720303 - CHỈ TIÊU:50

10

19

36

14

NGÀNH CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM Y HỌC - MÃ NGÀNH D720332 - CHỈ TIÊU:50

30

42

38

26

NGÀNH CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG - MÃ NGÀNH D720501 - CHỈ TIÊU:90

77

41

30

20

NGÀNH BÁC SĨ RĂNG HÀM MĂT - MÃ NGÀNH D720601 - CHỈ TIÊU: 80

34

292

4

2

Lập Phương

Tên_ngành

Nguyện vọng 1

Nguyện vọng 2

Nguyện vọng 3

Nguyện vọng 4

NGÀNH CỬ NHÂN KHÚC XẠ NHÃN KHOA - MÃ NGÀNH CNKXNK - CHỈ TIÊU:50

32

39

35

32

NGÀNH BÁC SĨ ĐA KHOA - MÃ NGÀNH D720101 - CHỈ TIÊU: 500

415

6

0

0

NGÀNH BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN - MÃ NGÀNH D720201 - CHỈ TIÊU:50

29

22

64

13

NGÀNH CỬ NHÂN Y TẾ CÔNG CỘNG - MÃ NGÀNH D720301 - CHỈ TIÊU:30

6

22

22

32

NGÀNH BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG - MÃ NGÀNH D720302 - CHỈ TIÊU:100

31

40

34

29

NGÀNH CỬ NHÂN DINH DƯỠNG - MÃ NGÀNH D720303 - CHỈ TIÊU:50

10

19

36

14

NGÀNH CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM Y HỌC - MÃ NGÀNH D720332 - CHỈ TIÊU:50

30

42

38

26

NGÀNH CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG - MÃ NGÀNH D720501 - CHỈ TIÊU:90

77

41

30

20

NGÀNH BÁC SĨ RĂNG HÀM MĂT - MÃ NGÀNH D720601 - CHỈ TIÊU: 80

34

292

4

2

Lập Phương

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet