Trường tiểu học phấn đấu đến năm 2020 100 % nói không với thuốc lá

Khánh Ngọc

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá trường tiểu học Tân Lộc 1, Thốt Nốt, CàTP.Cần Thơ đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá.

 

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của việc thi hành Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc lá trong nhà trường.

Với mục tiêu giảm nhu cầu sử dụng, lạm dụng thuốc lá và hạn chế số người hút mới đối với đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong nhà trường; Xây dựng môi trường làm việc, học tập không khói thuốc lá, góp phần vào mục tiêu giữ gìn, bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.

Mục tiêu cụ thể: Giảm tỷ lệ công chức, viên chức, người lao động trong nhà trường hút thuốc lá xuống còn 10%; Không có tình trạng học sinh hút thuốc lá trong trường học; 100% các đoàn thể tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, các quy định khác của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tác hại thuốc lá; 100% công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, học sinh chấp hành nghiêm Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tác hại thuốc lá;

Đến năm 2020, 100% CC-VC đơn vị đảm bảo môi trường làm việc, học tập, sinh hoạt không có khói thuốc lá.


  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet