Trường trung cấp Kinh tế Khánh Hoà xây dựng nhà trường không khói thuốc

Khánh Chi

Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa đã triển khai nhiều giải pháp về phòng, chống tác hại thuốc lá. Nhờ vậy, bước đầu việc xây dựng môi trường không khói thuốc của trường cơ bản thành công.

Hàng năm, trường kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể về phòng, chống tác hại thuốc lá. Theo đó, 100% cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên được phổ biến về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan… 100% phòng, khoa treo biển “Cấm hút thuốc” theo quy định; xây dựng trường học không khói thuốc.

Bên cạnh đó, đưa vào Nghị quyết của hội nghị cán bộ, viên chức xây dựng ngôi trường không khói thuốc; bổ sung vào nội quy, quy chế của trường nội dung cấm hút thuốc lá trong khuôn viên trường; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet