TT dịch vụ bán đấu giá Đắk Lắk giải trình vụ đấu giá lô cao su hàng trăm tỉ đồng

Vào ngày 2/9, Báo Điện tử Infonet đăng tải bài viết: “Doanh nghiệp tố Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản làm sai quy chế” của tác giả Trần Nhân – Hải Dương.

Sau khi báo đăng, phía Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Đắk Lắk đã có công văn giải trình gửi về sự việc này.

Sau khi báo đăng, phía Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Đắk Lắk đã làm giải trình gửi Sở TT&TT Đắk Lắk

Ngày 08/9/2017, Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk đã có công văn số 640/STTTT-TTBCXB gửi Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản về việc phản hồi thông tin báo chí.

Ngày 12/9/2017, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Đắk Lắk đã có báo cáo giải trình về vụ việc.

Báo điện tử Infonet xin đăng nguyên văn bải giải trình của Trung tâm đấu giá như sau:

Ngày 08/9/2017 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản nhận được Công văn số 640/STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phản hồi thông tin báo chí.

Theo đó trong quá trình tổ chức đấu giá lô cây cao su thanh lý đã có hai doanh nghiệp phản ánh cho rằng Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản làm sai quy chế đấu giá gây ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng tham gia đấu giá. Để làm rõ vấn đề trên, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản xin báo cáo UBND tỉnh nội dung vụ việc cũng như phản hồi một số nội dung mà doanh nghiệp đã phản ánh.

1. Tình hình thực hiện hợp đồng.

Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 135/2017/HĐĐG-TTĐG ngày 21/6/2017, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV cao su Đắk Lắk ủy quyền cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (sau đây gọi là Trung tâm) tổ chức bán đấu giá một số lô cây cao su thanh lý tại các Chi nhánh Nông trường thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV cao su Đắk Lắk - Tổng giá khởi điểm là: 100.631.110.000 đồng (Một trăm tỷ, sáu trăm ba mươi mốt triệu, một trăm mười ngàn đồng).

Thực hiện quy định của pháp luật, Trung tâm đã thông báo, niêm yết việc đấu giá tài sản, ban hành Quy chế cuộc đấu giá, bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cũng như triển khai các thủ tục trước khi tổ chức cuộc đấu giá.

Ngày 01/9/2017, Trung tâm đã tổ chức đấu giá thành lô tài sản trên, tổng giá trúng đấu giá: 200.200.000.000 đồng (Hai trăm tỷ, hai trăm triệu đồng). Người trúng đấu giá là Công ty TNHH Rừng Việt Quảng Ninh - Địa chỉ: Tổ 8, khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

2. Một số nội dung báo chí phản ánh:

a) Về việc phản ánh cho rằng Trung tâm làm sai quy chế đấu giá tài sản do kéo dài thời gian thu tiền đặt trước và hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Về vấn đề này Trung tâm giải trình như sau:

Ngày 18/8/2017, Trung tâm đã phát hành Thông báo đấu giá tài sản số 72/TB-TTĐG về việc đấu giá lô cây cao su thanh lý nói trên, đồng thời ban hành Quy chế cuộc đấu giá. Theo Thông báo và Quy chế cuộc đấu giá thì thời gian thu tiền đặt trước được thực hiện trong ngày 29/8/2017 (tiền đặt trước của khách hàng phải được xác định báo có trong tài khoản của Trung tâm trước 16 giờ ngày 29/8/2017); nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến ngày 30/8/2017. Tuy nhiên, sau khi bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đã có nhiều khách hàng trực tiếp liên hệ với Lãnh đạo Trung tâm phản ánh việc tổ chức thu tiền đặt trước trong một ngày như trong quy chế có thể dẫn đến trường hợp nhiều khách hàng ở xa và không có hệ thống ngân hàng cùng với ngân hàng mà Trung tâm mở tài khoản không thể chuyển tiền kịp trong một ngày. Sau khi nhận được phản ánh trên, Lãnh đạo Trung tâm đã chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ tiếp thu ý kiến phản ánh của khách hàng, nghiên cứu các quy định của pháp luật đề xuất hướng xử lý, đồng thời tham khảo ý kiến Cục Bổ trợ Bộ Tư pháp trước khi quyết định. Sau khi thống nhất với Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk, ngày 22/8/2017 Trung tâm đã có Thông báo số 104/TTĐG về việc sửa đổi một số nội dung trong Thông báo và Quy chế đấu giá lô cây cao su thanh lý, theo đó thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 29/8/2017 đến ngày 31/8/2017.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản “2. Tổ chức đấu giá tài sản chỉ được thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá...”.

Căn cứ quy định trên thì việc Trung tâm gia hạn thời gian thu tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá đến ngày 31/8/2017 là phù hợp với quy định của pháp luật. Mặt khác, việc gia hạn thời gian thu tiền đặt trước là tạo điều kiện cho nhiều khách hàng có điều kiện tham gia đấu giá mà không làm hạn chế quyền tham gia đấu giá của khách hàng và đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Đấu giá tài sản.

b) Đối với phản ánh của Công ty TNHH Biển Đông Dương 68 và Công ty TNHH TM tổng hợp Thái Bình Dương về việc không đủ điều kiện tham gia đấu giá:

Về vấn đề này Trung tâm giải trình như sau:

Theo kế hoạch đấu giá và quy định của pháp luật, Trung tâm đã tổ chức thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng đến ngày 31/8/2017, đồng thời tiến hành kiểm tra tiền đặt trước của khách hàng tại tài khoản của Trung tâm mở tại Ngân hành TMCP Ngoại Thương Việt nam Chi nhánh Đắk Lắk. Trong quá trình kiểm tra không thấy có tiền đặt trước của 02 Công ty (Công ty TNHH Biển Đông Dương 68 và Công ty TNHH TM tổng hợp Thái Bình Dương) trong tài khoản của Trung tâm. Tuy nhiên trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nộp tại Trung tâm lại có chứng từ phô tô do hai Công ty cung cấp thể hiện nội dung hai Công ty đã chuyển tiền từ Ngân hàng Á Châu Chi nhánh Bắc Ninh (Chuyển ngày 31/8/2017 của Công ty TNHH Biển Đông Dương 68; chuyển ngày 29/8/2017 của Công ty TNHH TM tổng hợp Thái Bình Dương). Sau khi kiểm tra, bộ phận tiếp nhận hồ sơ đã liên hệ với hai Công ty nói trên để kiểm tra, tra soát và có phản hồi để Trung tâm kiểm tra xem xét trước khi tổ chức đấu giá. Tuy nhiên đến trước khi tổ chức đấu giá Trung tâm vẫn chưa có xác nhận có tiền của hai Công ty nói trên tại tài khoản của Trung tâm. Căn cứ quy định của pháp luật, Quy chế cuộc đấu giá, Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá đã thông báo tại cuộc đấu giá cho hai Công ty trên biết việc không đủ điều kiện tham gia đấu giá của hai Công ty, đồng thời đưa ra các tài liệu chứng minh nội dung không có thông tin chuyển tiền của hai Công ty trên đến tài khoản Trung tâm.

Để đảm bảo quyền lợi của hai Công ty, Trung tâm đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam liên tục cập nhật các thông tin trên tài khoản của Trung tâm và đến hơn 09 giờ ngày 01/9/2017 thì trên tra soát của Ngân hàng mới có số tiền của hai Công ty báo có trên tài khoản của Trung tâm.

Như vậy, căn cứ quy định của pháp luật, Quy chế cuộc đấu giá cũng như tài liệu có liên quan thì việc Đấu giá viên công bố hai Công ty không đủ điều kiện để tham gia cuộc đấu giá lô cây cao su thanh lý là đúng quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện, kết quả đấu giá lô cây cao su thanh lý cũng như giải trình một số nội dung báo chí phản ánh. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản báo cáo UBND tỉnh biết để theo dõi chỉ đạo.

Trung tâm đấu giá Đắk Lắk

Trước đó, báo Infonet đã thông tin, vào ngày 1/9, Trung tâm đã tổ chức đấu giá thành công lô cao su, giá khởi điểm 100.631.110.000 đồng. Giá trúng đấu giá là 200.200.000.000 đồng, tăng gần 100% so với giá khởi điểm, đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH Rừng việt Quảng Ninh, địa chỉ Tỉnh Quảng Ninh.

Trong nội dung bài báo của Infonet phản ánh thì sau buổi đấu giá ngày 1/9, 2 Doanh nghiệp có đơn phản ánh phía Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk đã làm sai quy trình, gia hạn thêm thời gian nộp hồ sơ và tiền đặt cọc tới ngày 31/8 trong vụ đấu giá lô cao su ngày 1/9.

Theo phản ánh phía Trung tâm đấu giá không thông báo đến các doanh nghiệp đã nộp hồ sơ trước đó. Theo các doanh nghiệp, họ đã bị ảnh hưởng về quyền lợi khi đặt cọc số tiền hơn 20 tỷ quá sớm.

Ngoài ra, có hai đơn vị là Công ty TNHH Biển Đông Dương 68 và Công ty TNHH tổng hợp Thái Bình Dương bị loại tại buổi đấu giá được tổ chức vào sáng 1/9 với lý do không đủ điều kiện tham gia.

Trước thông tin phản ánh của Báo Điện tử Infonet, phía Trung tâm đấu giá tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận và nhanh chóng có Báo cáo gửi đến UBND tỉnh Đắk Lắk.

Theo báo cáo của Trung tâm đấu giá tỉnh Đắk Lắk, việc đơn vị gia hạn thêm thời gian nộp hồ sơ, tiền đặt cọc là đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho nhiều khách hàng có thể tham gia buổi đấu giá.

Về vấn đề Công ty TNHH Biển Đông Dương 68 và Công ty TNHH tổng hợp Thái Bình Dương bị loại, phía trung tâm cho rằng, đến ngày 31/8, trong tài khoản của Trung tâm không có thông tin nộp tiền từ hai công ty trên.

Sau đó, bộ phận tiếp nhận hồ sơ của trung tâm đã liên hệ với đại diện của hai công ty trên để có ý kiến phản hồi.

Dù vậy, đến trước khi tổ chức đấu giá, tài khoản của trung tâm vẫn không có thông tin chuyển tiền từ hai công ty nên họ bị loại. Đến 9h ngày 1/9, tài khoản trung tâm mới báo có tiền chuyển từ hai công ty đã bị loại trước đó.

Việc để 2 Công ty trên phản ánh Trung tâm làm sai theo ông Nguyễn Thanh Vũ (GĐ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Đắk Lắk) đó là điều đáng tiếc vì Trung tâm làm đúng quy trình thủ tục.

Tại cuộc họp báo tháng 9/2017, thay mặt Lãnh đạo Trung tâm đấu giá Đắk Lắk ông Nguyễn ThanhVũ đã cảm ơn báo Infonet và các cơ quan báo chí đã kịp thời phản ánh buổi đấu giá để Trung tâm đánh giá một cách cụ thể và rút kinh nghiệm nhằm hoàn thiện hoạt động bán đấu giá trong thời gian tới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet