TTCP đề nghị theo dõi việc tặng quà sai quy định dịp Tết Bính Thân 2016

Hồng Chuyên

Thanh tra Chính phủ mới có công văn số 149/TTCP-C.IV ngày 25/01 về việc nắm tình hình và báo cáo việc tặng tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Bính Thân 2016​.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tập đoàn kinh tế Nhà nước, tổng công ty 91 (gọi tắt là các bộ, ngành, địa phương) chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị theo dõi, nắm tình hình và báo cáo những trường hợp sử dụng tài sản công không đúng quy định, lãng phí, việc tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán năm 2016.

Công văn nêu rõ: Chậm nhất là ngày 15/02/2016, các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo bằng văn bản về Thanh tra Chính phủ (hoặc gửi qua fax, thư điện tử cucchongtham nhung@thanh tra.gov.vn).

“Đây là nhiệm vụ quan trọng, đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện theo đúng thời hạn quy định”-  trích công văn.

Minh họa nhận quà

Đây là hoạt động để triển khai công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Chỉ thị số 21- CT/TW ngày 21/12/2012 về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 ban hành quy chế về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng và Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/12/2015 về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet