T­ừ 17/2 phí trông ô tô không quá 20.000 đồng/lượt

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 02/2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Văn bản này quy định, mức thu phí ban ngày đối với xe đạp không quá 2.000 đồng mỗi lượt, đối với xe máy không quá 4.000 đồng.

Đối với ôtô thì tuỳ theo số ghế hoặc trọng tải của xe nhưng phí cũng không quá 20.000 đồng một lượt. Riêng ở những đô thị loại đặc biệt, mức thu phí đối với ôtô có thể áp dụng mức thu cao hơn, nhưng không quá 40.000 đồng mỗi lượt.

Mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô ban đêm có thể cao hơn ban ngày, nhưng tối đa không quá hai lần. Trường hợp trông giữ cả ngày và đêm thì phí bằng mức ban ngày cộng với ban đêm. 

Thông tư cũng nêu rõ, phí theo tháng tối đa không quá năm mươi lần mức thu ban ngày. Văn bản này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/2.

Nguồn: Hải Nam (Autonet).

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet