Từ 20/3 bắt đầu lấy phiếu tín nhiệm với ứng viên ĐBQH khóa 14

Vạn Xuân

Ủy ban Trung ương MTTQ VN vừa có hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, các hội nghị lấy ý kiến cử tri sẽ được diễn ra từ ngày 20/3 - 12/4/2016.

Theo hướng dẫn, việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, Ủy ban Trung ương MTTQ VN yêu cầu, mặc dù các thôn, tổ dân phố đã tiến hành hội nghị cử tri giới thiệu người ở thôn, tổ dân phố ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã (bước hai của quy trình hiệp thương), tuy nhiên đến bước bốn của quy trình hiệp thương vẫn phải tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, tương tự như người do cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử.

Đối với những người đang cư trú, làm việc ở thôn, tổ dân phố được phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh (nếu có) thì cũng tổ chức tương tự.

Đối với việc xác định nơi tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với một số trường hợp cụ thể, Ủy ban Trung ương MTTQVN cho biết, người ứng cử là cán bộ được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền điều động công tác hiện đang ở tại nhà công vụ, nhà khách của các cơ quan trung ương, địa phương thì lấy ý kiến cử tri địa phương nơi có nhà công vụ, nhà khách.

Từ 20/3 bắt đầu lấy phiếu tín nhiệm cử tri đối với ứng viên ĐBQH. (Ảnh minh họa)

Nếu người đó do đặc thù công tác ít có điều kiện tiếp xúc với nhân dân, nhất là với chi bộ, tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư nơi mình đang ở thì có thể lấy ý kiến cử tri nơi gia đình người đó đang sinh sống.

Người ứng cử là sĩ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang thì lấy ý kiến cử tri địa phương nơi đơn vị đóng quân; nếu người đó do đặc thù công tác ít có điều kiện tiếp xúc với nhân dân, nhất là với chi bộ, tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận nơi đơn vị đóng quân thì có thể lấy ý kiến cử tri nơi gia đình người đó đang sinh sống.

Đối với việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của những người ứng cử đại biểu Quốc hội do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương giới thiệu, Ủy ban Trung ương MTTQ VN cho biết, sẽ có văn bản thông báo danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương giới thiệu đang cư trú ở địa phương gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh để các địa phương tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú.

“Để việc tổ chức được tập trung, thống nhất, tránh phiền hà cho các địa phương cơ sở và các cơ quan, tổ chức hữu quan, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ chức một hội nghị hướng dẫn chung cả việc lấy ý kiến cho người ứng cử đại biểu Quốc hội (trung ương và địa phương) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định tại Điều 21, Điều 22 Nghị quyết liên tịch số 11”, Ủy ban Trung ương MTTQ VN yêu cầu.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet