Từ 20/4, áp quy định mới về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Hải Yến

Từ hôm nay 20/4/2017, người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp mà không được khấu trừ thuế.
Từ 20/4, áp quy định mới về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt - ảnh 1
Điều kiện khấu trừ thuế TTĐB tại Thông tư 20 của Bộ Tài chính được quy định cụ thể với từng trường hợp. (Ảnh minh họa)

Đây là một trong những điểm mới về việc khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu được quy định tại Thông tư 20/2017/TT-BTC (Thông tư 20) do Bộ Tài chính ngày 6/3/2017 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 của Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015.

Theo đó, Thông tư 20 quy định: Người nộp thuế TTĐB đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế TTĐB phải nộp bán ra trong nước.

Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế TTĐB tính được ở khâu bán ra trong nước.

Đối với số thuế TTĐB không được khấu trừ thuế, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư cũng nêu rõ về điều kiện khấu trừ thuế TTĐB được quy định cụ thể với từng trường hợp:

Đối với trường hợp nhập khẩu nguyên liệu chịu thuế TTĐB để sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB và trường hợp nhập khẩu hàng hóa chịu thuế TTĐB thì chứng từ để làm căn cứ khấu trừ thuế TTĐB là chứng từ nộp thuế TTĐB khâu nhập khẩu.

Trường hợp chưa xác định được chính xác số thuế TTĐB đã nộp (hoặc đã trả) cho số nguyên vật liệu tương ứng với số sản phẩm tiêu thụ trong kỳ thì có thể căn cứ vào số liệu của kỳ trước để tính số thuế TTĐB được khấu trừ và sẽ xác định theo số thực tế vào cuối quý, cuối năm.

Trong mọi trường hợp, số thuế TTĐB được phép khấu trừ tối đa không vượt quá số thuế TTĐB tính cho phần nguyên liệu theo tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật của sản phẩm. Cơ sở sản xuất phải đăng ký định mức kinh tế kỹ thuật của sản phẩm với cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ sở.

Thông tư 20 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2017.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet