Từ 23/5: Sinh viên không được chia sẻ nội dung bạo lực, đồi trụy lên mạng

N. Huyền

Đây là một trong những điều sinh viên không được làm mà Thứ trưởng Bộ GD & ĐT Nguyễn Thị Nghĩa vừa ký tại Thông tư ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.
Từ 23/5, sinh viên hút thuốc lá trong trường học sẽ bị xử lý

Không tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/5/2016 và thay thế những quy định về sinh viên và công tác sinh viên của các học viện, trường đại học tại QĐ số 42/2007/QĐ- BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT ban hành.

Theo đó, tại điều 6 (những hành vi sinh viên không được làm), chương II (Nhiệm vụ và quyền của sinh viên) mục 9 quy định rõ: Sinh viên không được đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Internet.

Ngoài ra, quy chế cũng chỉ rõ những hành vi sinh viên không được làm. Đó là không hút thuốc, uống rượu, bia trong trường học; say rượu, bia khi đến lớp học; tổ chức hoặc tham gia tụ tập đông người, biểu tình, khiếu kiện trái pháp luật; tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh, trật tự an toàn trong cơ sở giáo dục đại học hoặc ngoài xã hội; tổ chức hoặc tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức cũng là những hành vi sinh viên không được làm.

Sinh viên không được xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm đến thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, người học của cơ sở giáo dục đại học và người khác; Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử như quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập, trực hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập, trực hộ; sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.

Bên cạnh đó, sinh viên cũng không được sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma túy, các loại dược phẩm, hóa chất cấm sử dụng; các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức, tham gia truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trong cơ sở giáo dục đại học và các hành vi vi phạm đạo đức khác; thành lập, tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa cơ sở giáo dục đại học khi chưa được Thủ trưởng cơ sở đại học cho phép.

Có thể bị phạt tù

Quy chế cũng nêu rõ, những sinh viên có hành vi vi phạm, tùy tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm có thể bị nhắc nhở, phê bình hoặc phải chịu các hình thức kỷ luật tương ứng.

Theo đó, mức khiển trách áp dụng đối với sinh viên có hành vi vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ. Hình thức cảnh cáo áp dụng đối với sinh viên đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ tương đối nghiêm trọng.

Đình chỉ học tập có thời hạn áp dụng đối với những sinh viên đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi sinh viên không được làm; sinh viên vi phạm pháp luật bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

Tùy từng trường hợp cụ thể, thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH căn cứ vào quy chế đào tạo để quyết định thời hạn đình chỉ học tập theo các mức: Đình chỉ một học kỳ, đình chỉ một năm học hoặc đình chỉ theo thời gian sinh viên bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

Hình thức buộc thôi học áp dụng đối với sinh viên đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến cơ sở giáo dục đại học và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt tù giam. Hình thức kỷ luật của sinh viên từ cảnh cáo trở lên phải được lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên và thông báo cho gia đình sinh viên.

Trường hợp sinh viên bị kỷ luật mức đình chỉ học tập có thời hạn hoặc buộc thôi học, cơ sở giáo dục đại học phải gửi thông báo cho địa phương và gia đình sinh viên để phối hợp quản lý, giáo dục.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet