Từ 26- 28/8, Gia Lai tiến hành 3 Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên cơ sở

Minh Hằng

Tại Gia Lai, từ 26- 28/8, đã tiến hành 3 Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đảng bộ huyện Mang Yang và Ia Pa

Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Gia Lai lần thứ VII.

Từ ngày 26 - 27/8, Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Gia Lai lần thứ VII đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sau 2 ngày làm việc Đại hội đã bỏ phiếu bầu ra 23 đại biểu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa VII (nhiệm kỳ 2015-2020). Theo đó, ông Nguyễn Đình Tiến - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa VI tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Gia Lai khóa VII (nhiệm kỳ 2015-2020).

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan tỉnh Gia Lai lần thứ VII

Cũng trong kì đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Gia Lai, các đại biểu tiếp tục tham gia đóng góp các ý kiến quan trọng vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020) để bổ sung hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, biểu quyết thông qua 7 chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ khối cơ quan tỉnh là: Hàng năm có 100% đảng viên, quần chúng được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có 85% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp đảng viên hàng năm đạt 5,5% trở lên so với tổng số đảng viên của Đảng bộ; kiểm tra đảng viên chấp hành hàng năm đạt trên 50%...

Đảng bộ huyện Mang Yang- Gia Lai: Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, bền vững.

Trong hai ngày 27 và 28/8, Đảng bộ huyện Mang Yang đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020). Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ huyện khóa XVI. Trọng tâm là phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 14,6% trở lên. Lấy nông nghiệp làm nền tảng để ổn định kinh tế - xã hội, xác định chăn nuôi là ngành đột phá trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phấn đấu lấp đầy 70% cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện. Khai thác có hiệu quả các lợi thế của huyện và tranh thủ huy động mọi nguồn lực hỗ trợ để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 10%/năm. Nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, xây dựng thêm 10 trường chuẩn quốc gia. Củng cố hệ thống y tế từ huyện xuống cơ sở, phấn đấu đến năm 2020, có 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Thực hiện tốt các chương trình, dự án an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phấn đấu mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 39 triệu đồng/năm. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, bền vững, ưu tiên các nguồn lực đầu tư dứt điểm từng tiêu chí, phấn đấu có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng chống âm mưu của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...

Các đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện Mang Yang- Gia Lai

Tập trung củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, phấn đấu tỷ lệ kết nạp Đảng viên mới bình quân hằng năm trên 8% và tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy đạt 70%. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mang Yang khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) gồm 39 người và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 11 người, bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 5 người, bầu Bí thư và hai Phó Bí thư Huyện ủy khóa XVI. Trong đó, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh - Bí thư Huyện ủy khóa XV tái đắc cử chức Bí thư Huyện ủy Mang Yang  khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020).                            

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Pa lần thứ XVII

Cũng trong 2 ngày 27-28/8,  Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015-2020) đã được tiến hành. Đại hội đã thông qua Nghị quyết về những nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn huyện với các mục tiêu cụ thể như: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm (theo giá so sánh năm 2010) đạt 10,4%, trong đó nông nghiệp tăng 7,6%, công nghiệp - xây dựng tăng 12,4%, dịch vụ tăng 13,5%; cơ cấu kinh tế đến năm 2020 nông nghiệp chiếm 55,5%, công nghiệp-xây dựng chiếm 25,8%, dịch vụ chiếm 18,7%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 25 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 9,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4-5%/năm, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên không quá 1,51%...

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ia Pa- Gia Lai

Trước đó Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khó XVII (nhiệm kỳ 2015-2020) với 35 đồng chí. Ban chấp hành sau đó đã bầu ra 11 đồng chí vào Ban thường vụ Huyện ủy, bầu Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban kiểm tra. Theo đó, đồng chí Võ Anh Tuấn đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy, đồng chí Trần Quốc Tuấn đắc cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy. Ngoài ra, Đại hội cũng đã bầu 11 đồng chí chính thức, 2 đồng chí dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet