Từ 5/10, doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa chuyển về cảng cạn Mỹ Đình

Hải Yến

Từ ngày 5/10/2017, hàng hóa nhập khẩu qua các cửa khẩu đường bộ quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không quốc tế, cảng biển được chuyển cửa khẩu về ICD Mỹ Đình để làm thủ tục hải quan.

Đây là Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, TP. Hà Nội.

Cảng ICD Mỹ Đình

 Ngày 18/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg quy định về việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, TP. Hà Nội sau một thời gian triển khai thí điểm.

Theo đó, quy định về chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn IDC Mỹ Đình sẽ áp dụng đối với người khai hải quan là tổ chức, cá nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa và thực hiện thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình.

So với thời điểm thí điểm, vốn chỉ áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu Hải Phòng và của doanh nghiệp có trụ sở chính, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Hà Nội mới được phép chuyển cửa khẩu về ICD Mỹ Đình, Quyết định này của Thủ tướng đã mở rộng cho tất cả doanh nghiệp, cửa khẩu chuyển hàng.

Theo Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg, hàng hóa nhập khẩu qua các cửa khẩu đường bộ quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng hàng không quốc tế, cảng biển được chuyển cửa khẩu về ICD Mỹ Đình để làm thủ tục hải quan là hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 125/2017 của Thủ tướng, trừ hàng hóa là: Tàu bay, du thuyền; xăng các loại; tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp theo Danh mục do Bộ Công Thương quy định; phế liệu theo Danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Tuyến đường, thời gian vận chuyển hàng hóa do người khai hải quan khai và được cơ quan hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi chấp nhận. Thời gian vận chuyển tối đa không quá 48 giờ kể từ thời điểm hàng qua khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu.

Thời gian lưu giữ hàng hóa để hoàn thành thủ tục hải quan tại ICD Mỹ Đình tối đa là 30 ngày kể từ thời điểm hàng về đến ICD Mỹ Đình trừ trường hợp hàng hóa phải chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành (KTCN) hoặc đang được xử lý bởi cơ quan có thẩm quyền.

Hàng hóa đã được chuyển khẩu về ICD Mỹ Đình thì không được chuyển tiếp đến các địa điểm khác để thực hiện thủ tục hải quan.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet