Tự chủ hoàn toàn, đại học Tôn Đức Thắng phát triển nhanh chóng

Khánh Chi

Từ năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt đề án đổi mới cơ chế hoạt động của Trường ĐH Tôn Đức Thắng giai đoạn 2015-2017.

Mục tiêu chung của đề án là Trường ĐH Tôn Đức Thắng chủ động huy động, sử dụng hợp lý, hiệu quả nhất các nguồn lực của trường và xã hội (không sử dụng vốn ngân sách nhà nước) để phát triển nhà trường thành một trường ĐH định hướng nghiên cứu có chất lượng trong khu vực và trên thế giới; đồng thời bảo đảm các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo có cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo của trường.

Trường sẽ xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo bảo đảm chuẩn kiến thức và kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp; bảo đảm đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý; giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo đáp ứng các điều kiện theo quy định; chủ động mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với điều kiện về đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và cơ sở vật chất của trường, đáp ứng nhu cầu xã hội; mở các chương trình đào tạo nghiệp vụ, trình độ trung cấp, dạy nghề theo nhiệm vụ chính trị được giao...

ĐH Tôn Đức Thắng đã phát triển thần tốc và đạt được những thành tựu chưa từng có so với tất cả các đại học khác trong toàn quốc với 58 đơn vị trực thuộc gồm: 16 khoa; một viện hợp tác quốc tế, một viện nghiên cứu; 16 phòng - ban; một quỹ hỗ trợ phát triển khoa học - công nghệ, hai tạp chí tiếng Anh phát hành toàn cầu; 17 trung tâm khoa học - ông nghệ; ba cơ sở trực thuộc và một công ty. Ngoài hệ thống trên, còn có 44 nhóm nghiên cứu khoa học - công nghệ trọng điểm. Quy mô bộ máy tăng ba lần trong 10 năm về sau.

Đến nay, trường đã có đội ngũ 1.300 cán bộ, giảng viên, viên chức. Lực lượng nhân sự của trường tăng lên gấp 144 lần so với thời điểm thành lập. Nhân lực có trình độ tiến sĩ và đang hoàn tất nghiên cứu sinh chiếm hơn 50%; trong đó, 198 tiến sĩ và giáo sư là người nước ngoài.

Các nhà khoa học của trường đã có 1.244 bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus, trong đó 808 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành hàng đầu thế giới thuộc danh mục ISI; hơn 700 bài báo khoa học khác trên các tạp chí chuyên ngành và hội thảo khoa học trong nước.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet