Từ năm 2018 các môn học thay đổi thế nào?

Bắt đầu triển khai từ năm 2018, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ cho học sinh tự chọn một số môn học, hướng tới việc lựa chọn ngành nghề từ năm lớp 10.
Theo Zing
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet