Từ ngày 1/1/2017, lệ phí đăng ký ô tô, xe máy thay đổi như thế nào?

PV

Bộ Tài chính vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông.
Ảnh: Internet

Theo đó, mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông được thực hiện theo quy định tại Thông tư cụ thể như sau:

Cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số

Đối với xe ô tô: Mức cấp mới kèm biển số tại khu vực I sẽ có mức thu từ 150-500 nghìn đồng/lần/xe; khu vực II và III sẽ áp mức 150 nghìn đồng/lần/xe. Riêng ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ban hành mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Xe ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trở xuống không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách sẽ ở mức thu từ 2 triệu đến 20 triệu đồng/lần/xe tại khu vực I, 1 triệu đồng/lần/xe đối với khu vực II và 200 nghìn đồng/lần/xe đối với khu vực III.

Loại sơ mi rơ móc đăng ký rời, rơ móc áp dụng mức thu từ 100-200 nghìn đồng/lần/xe tại khu vực I, khu vực II là 100 nghìn đồng/lần/xe và khu vực III là 100 nghìn đồng/lần/xe.

Đối  với xe máy: Sẽ tính theo giá tính lệ phí trước bạ. Cụ thể, xe có trị giá từ 15 triệu đồng trở xuống sẽ tính mức thu từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/lần/xe áp dụng cho khu vực I; khu vực II là 200 nghìn đồng/lần/xe và 50 nghìn đồng/lần/xe ở khu vực III.

Xe có trị giá trên 15 triệu đến 40 triệu đồng, mức thu tại khu vực I là 1-2 triệu đồng/lần/xe, tại khu vực II là 400 nghìn đồng/lần/xe và 50 nghìn đồng/lần/xe ở khu vực III.

Những xe có trị giá trên 40 triệu đồng sẽ có mức thu từ 2-4 triệu đồng/lần/xe tại khu vực I, 800 nghìn đồng/lần/xe tại khu vực II và khu vực III là 50 nghìn đồng/lần/xe.

Riêng xe máy 3 bánh chuyên dùng cho người tàn tật sẽ được áp dụng 1 mức giá là 50 nghìn đồng/lần/xe cho cả 3 khu vực.

Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký

Trong trường hợp xin cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký kèm theo biển số có mức thu cụ thể như sau:

Đối với xe ô tô (trừ ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu cao) sẽ áp dụng mức thu là 150 nghìn đồng/lần/xe cho cả 3 khu vực; Sơ mi rơ móc đăng ký rời, rơ móc có mức thu cho cả 3 khu vực là 100 nghìn đồng/lần/xe; Xe máy (trừ xe máy di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu cao) là 50 nghìn đồng/lần/xe.

Trong trường hợp cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số ô tô, xe máy (nếu cấp lại biển số thì thu theo giá mua biển số thực tế) sẽ có mức thu là 30 nghìn đồng/lần/xe.

Tất cả các mức thu trên đối với trường hợp cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký đều áp dụng chung cho cả 3 khu vực.

Riêng trường hợp cấp giấy đăng ký và biển số tạm thời (xe ô tô và xe máy) được áp dụng thu chung 1 mức là 50 nghìn đồng/lần/xe.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017 và thay thế Thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 6/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 53/2015/TT-BTC ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 127/2013/TT-BTC.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet