Từ ngày 1/8: Cho phép khai thác một số loài hải đặc sản tại vùng biển Bình Thuận

Sở NN & Phát triển nông thôn Bình Thuận vừa có thông báo, kể từ ngày 1/8 đến hết ngày 31/3/2017, các tổ chức, cá nhân được khai thác các loài hải đặc sản bằng nghề lặn gồm Sò lông, Điệp quạt, Dòm nâu, Bàn mai, Nghêu lụa trên toàn vùng biển BT.
Theo đó, khi khai thác các loài hải đặc sản nêu trên bằng nghề lặn, chủ thuyền phải được Chi cục Thủy sản cấp giấy phép lặn hải đặc sản và bảo đảm đầy đủ các điều kiện quy định về hành nghề lặn; Nghiêm cấm lặn bắt các loài hải đặc sản nhỏ hơn kích thước tối thiểu được phép khai thác theo quy định của Bộ Nông nghiệp & PTNT. Cụ thể, chiều dài nhỏ nhất cho phép khai thác Điệp quạt là 60 mm; Chiều dài nhỏ nhất cho phép khai thác sò lông là 55 mm; Dòm nâu: Chiều dài nhỏ nhất cho phép khai thác là 120 mm; Bàn mai: Chiều dài nhỏ nhất cho phép khai thác là 150 mm; Nghêu lụa: Chiều dài nhỏ nhất cho phép khai thác là 55 mm.

Sở Nông nghiệp& PTNT giao Chi cục Thủy sản tổ chức phổ biến nội dung thông báo này trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, thu mua, vận chuyển, chế biến và kinh doanh các loài hải đặc sản biết, thực hiện; Phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh; Phòng Kinh tế, phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thị xã, thành phố ven biển tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo báo Bình Thuận

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet