Từ ngày 22 đến 24/9: Sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI

Hạnh Chi

Trong 3 ngày từ 22 đến 24/9, đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với sự tham dự của 339 đại biểu. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo do Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức chiều ngày 3/9.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XX và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.

Sau khi xin ý kiến Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình qua các thời kỳ, các đồng chí là tướng lĩnh, thứ trưởng và tương đương trở lên là con em Ninh Bình đã và đang công tác cùng các tầng lớp nhân dân… đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bộ, ban, ngành về nội dung văn kiện từ đó hoàn thiện nội dung Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để chính thức trình Đại hội.

                        Quang cảnh buổi họp báo tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình                                  Nguồn: ninhbinh.org.vn

Cùng với các phong trào thi đua, đến nay, các công trình chào mừng Đại hội như Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, nhà máy chế biến, bảo quản nông sản Ninh Bình… đều cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Đến ngày 05/6, Ninh Bình đã hoàn thành xong đại hội đảng bộ cấp cơ sở; ngày 27/7, 13/13 đảng bộ trực thuộc tỉnh đã tổ chức thành công đại hội, hoàn thành sớm hơn 1 tháng so với quy định.

Đồng thời với việc chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các tiểu ban giúp việc, các ban, ngành, đoàn thể căn cứ vào hướng dẫn của Trung ương chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI - sự kiện chính trị quan trọng quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho cả nhiệm kỳ 5 năm 2015-2020 phấn đấu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đưa Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet