Tuyên án sơ thẩm OceanBank: Tử hình Nguyễn Xuân Sơn

Trần Huệ

HĐXX thấy bị cáo Sơn đã khởi xướng và chiếm đoạt số tiền, bị cáo chưa khai báo thành khẩn hành vi của mình vì vậy cần áp dụng nghiêm khắc đối với mỗi tội danh, áp dụng hình phạt của VKS (đề nghị mức án tử hình) là thoả đáng.

Thẩm phán Nguyễn Hà Nam tuyên án Nguyễn Xuân Sơn nhận án tử hình cho tổng hợp các tội danh, trong đó có tội tham ô. Hà Văn Thắm nhận án Chung thân cho tổng hợp 4 tội danh bị truy tố.

Theo HĐXX, tiền gửi của PVN tại OJB lúc cao nhất lên tới 30.000 tỷ đồng, Sơn có quyền hạn rất lớn đối với OJB.

OceanBank chi cho Sơn nhưng Sơn khai không nhận đến số lượng đó và khai đã chuyển cho Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng PVN gần hết số tiền đó.

Căn cứ các lời khai và các kế toán, từ năm 2011-2014, Sơn lợi dụng chức vụ buộc Thắm chi tiền và nhận từ OceanBank 246 tỷ đồng.

Tại toà, Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đều khai việc chi và nhận 246 tỷ này tương tự như chi cho các khách hàng lãi suất ngoài khác

Nhưng căn cứ lời khai của Nguyễn Xuân Thắng, mỗi khi Sơn cần tiền chỉ c ần gọi điện Thắng đến lấy tiền hộ Sơn, lúc thì 5 tỷ đồng hoặc 100.000 USD.

Hành vi của Sơn và Thắm vi phạm đến 2 khách thể pháp luật bảo vệ là PVN, tập đoàn 100% vốn NN theo tỷ lệ góp vốn 800 tỷ đồng. Số tiền 246 tỷ Sơn nhận, chiếm đoạt nói trên có ít nhất 49 tỷ đồng Sơn nhận là tiền Nhà nước mà Sơn có trách nhiệm đại diện quản lý.

Như vậy hành vi Sơn cấu thành tội tham ô tài sản với tình tiết tăng nặng, khi nhận từ 500 triệu đồng trở lên. 

Vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, Thắm đưa tiền cho Sơn nên là đồng phạm giúp sức cho Sơn chiếm đoạt số tiền này

Đây là tiền của OceanBank nên hành vi này là lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản với tình tiết tăng nặng.

Thắm hiểu rất rõ vị thế và tầm ảnh hưởng của Sơn đối với sự tồn tại của OceanBank nên chỉ đạo chi để giúp sức cho Sơn chiếm đoạt số tiền này.

Sơn và Thắm phải chịu trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt s tiền 226 tỷ đồng, theo điểm A khoản 4, BLHS.

Sơn khai số tiền đã nhận đưa hầu hết cho Ninh Văn Quỳnh ngoài ra chi các hoạt động giao lưu ủng hộ, lễ tết, nhưng Quỳnh khai chỉ nhận 20 tỷ đồng. 

Hành vi của Sơn và Thắm đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền và tài sản của tổ chức, gây phẫn nộ trong quần chúng nhân dân, đòi hỏi phải xử lý nghiêm khắc, áp dụng giáo dục cải tạo nhất là đối với tội tham nhũng hiện nay đang là mối lo của Đảng Nhà nước, nhân dân, làm suy thoái đạo đức lối sống một bộ phận cán bộ đảng viên, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, niềm tin của nhân dân đối với chính quyền, đe doạ tồn vong của chế độ, vì vậy cần hình phạt nghiêm khắc.

Căn cứ tính chất, mức độ của hành vi vi phạm của Nguyễn Xuân Sơn, nhằm loại bỏ những cá nhân có hành vi đi ngược lại lợi ích Nhà nước và nhân dân, đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, xét hậu quả của hành vi, từng tình tiết giảm nhẹ hay tăng nặng, HĐXX thấy bị cáo Sơn đã khởi xướng và chiếm đoạt số tiền bị cáo chưa khai báo thành khẩn hành vi của mình vì vậy cần áp dụng nghiêm khắc đối với mỗi tội danh, áp dụng hình phạt của VKS (đề nghị mức án tử hình) là thoả đáng. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet