Tuyên Quang: 97% chi bộ tại cơ quan hành chính hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

PV

Kết quả đánh giá phân loại hàng năm, số chi bộ trong cơ quan hành chính hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên là trên 97%.

Tính đến tháng 3 - 2017, toàn tỉnh có 3.487 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, kết quả đánh giá phân loại hàng năm, số chi bộ trong cơ quan hành chính hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên là trên 97%, chi bộ đơn vị sự nghiệp đạt tỷ lệ trên 90%, chi bộ trong lực lượng vũ trang đạt tỷ lệ trên 95%, chi bộ trực thuộc đảng bộ các phường, thị trấn đạt tỷ lệ trên 93%; các loại hình chi bộ còn lại chỉ đáp ứng được yêu cầu, trong đó một số chi bộ thôn, bản ở vùng sâu, vùng xa hoạt động còn hạn chế.

Từ năm 2007 đến nay, toàn tỉnh Tuyên Quang có hơn 1.300 chi bộ đảng đạt trong sạch vững mạnh và hơn 7.300 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp khen thưởng. Các cấp ủy đảng đã chỉ đạo 42 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở yếu kém đăng ký phấn đấu, xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa khuyết điểm, sau củng cố xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Đến cuối năm 2016, số chi bộ thôn, bản xếp loại yếu kém hàng năm chỉ còn 0,9%.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet