Tuyên Quang chính thức khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

PV

Sáng 23/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015 - 2020 khai mạc với sự tham dự của 345 đại biểu, đại diện cho hơn 50 nghìn đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Hà Thị Khiết, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Trần Quốc Vượng, Chánh Văn phòng T.Ư; nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư,…

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề: ""Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đổi mới mạnh mẽ và vững chắc, phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc."

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: "“Với trọng trách trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta nguyện phát huy cao độ trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của Đại hội, định hướng cho một giai đoạn phát triển mới của tỉnh nhà, thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, xứng đáng với vị thế quê hương cách mạng - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, tỉnh anh hùng”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 16

Báo cáo Chính trị do đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy trình bày tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo huy động hiệu quả các nguồn lực, thực hiện tốt các khâu đột phá, chương trình trọng tâm; đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Đại hội đề ra. Kinh tế tăng bình quân 14,08%/năm; tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2015 đạt 1.368 USD; hoàn thành mục tiêu đưa Tuyên Quang ra khỏi tình trạng kém phát triển. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém; đề nghị Đại hội tập trung thảo luận các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện. Tập trung vào phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, năng suất, sức cạnh tranh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông, lâm nghiệp, khai thác tốt tiềm năng lợi thế về đất đai, lao động... Tập trung lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, đầu tư thích đáng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới một cách vững chắc. Cùng với đó, Tuyên Quang cần có kế hoạch và biện pháp tích cực hơn nữa để đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp và dịch vụ. Xác định rõ các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn; công nghiệp sử dụng nhiều lao động; từng bước phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp xanh để góp phần xây dựng nền tảng sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đổi mới mạnh mẽ và vững chắc, phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tổng Bí thư mong rằng, Tuyên Quang cần làm tốt việc khơi dậy truyền thống cách mạng, truyền thống đoàn kết các dân tộc trong đánh giặc giữ nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm thất bại âm mưu chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Quan tâm, củng cố, xây dựng tổ chức Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh. Mặt trận và các đoàn thể phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng hướng về cơ sở,... các tỉnh miền núi phía Bắc. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet