Tuyên Quang công bố danh sách 59 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

T.H

Ngày 27/5 vừa qua, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tuyên Quang đã ra Nghị quyết số 02/NQ-UBBC công bố kết quả cuộc bầu cử với danh sách 59 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Ảnh minh họa: Infonet

Theo đó, danh sách 50 đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021 bao gồm:

Đơn vị bầu cử số 1 
1. Ông Vân Đình Thảo – tỉ lệ trúng cử là 75,44% 
2. Ông Nguyễn Đình Quang – 75,12% 
3. Ông Phùng Quang Huấn – 74,12% 
4. Ông Nguyễn Thế Giang – 70,09% 
 Đơn vị bầu cử số 2 
1. Bà Nguyễn Hồng Trang – 87,27% 
2. Bà Nông Thị Toản – 84,09% 
 Đơn vị bầu cử số 3 
1. Ông Chẩu Văn Lâm – 86% 
2. Ông Ma Phúc Hà – 78,97% 
3. Bà Hoàng Thị Thu Hiền – 78,06% 
4. Ông Trần Văn Tú – 70,75% 
5. Bà Hoàng Thu Lụa – 69,96% 
Đơn vị bầu cử số 4
1. Bà Phạm Thị Thúy Hà – 82,13% 
2. Bà Lê Thị Kim Dung – 81,53% 
3. Ông Ma Thế Hồng – 80,39% 
4. Ông Nguyễn Văn Việt – 76,34% 
5. Bà Trương Ngọc Phượng – 74,29% 
Đơn vị bầu cử số 5 
1. Bà Nông Thị Bích Huệ - 76,30% 
2. Ông Lê Tiến Thắng – 75,20% 
3. Ông Lý Minh Bình – 73%,41% 
4. Ông Tạ Đức Tuyên – 71,60% 
5. Bà Bàn Thu Hằng – 68,95% 
Đơn vị bầu cử số 6 
1. Bà Trần Thị Hà – 74,16% 
2. Ông Nguyễn Hồng Thắng – 74,12% 
3. Ông Hà Phúc Phình – 73,71% 
4. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – 69,67% 
Đơn vị bầu cử số 7 
1. Ông Nguyễn Hải Anh – 77,90% 
2. Ông Nguyễn Thành Hưng – 77,75% 
3. Ông Đào Văn Tuệ - 73% 
4. Bà Tăng Thị Dương- 69,41% 
5. Ông Phạm Văn Loan – 66,72% 
Đơn vị bầu cử số 8 
1. Bà Phạm Thị Minh Xuân – 73,11% 
2. Ông Phạm Kim Đĩnh – 71,74% 
3. Ông Nguyễn Thiện Tuyên – 70,77% 
4. Ông Nguyễn Hưng Vượng – 67,49% 
5. Bà Lý Thu Hương – 66,58% 
Đơn vị bầu cử số 9 
1. Ông Đỗ Trung Kiên - 76,70% 
2. Bà Lê Thị Thanh Trà – 68,86% 
3. Bà Vương Thị Mỵ - 65,52% 
Đơn vị bầu cử số 10 
1. Ông Phạm Minh Huấn – 84,59% 
2. Ông Nguyễn Văn Sơn – 78,69% 
3. Ông Nguyễn Văn Huy – 75,60% 
4. Bà Khánh Thị Xuyến – 67,10% 
Đơn vị bầu cử số 11 
1. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – 81,29% 
2. Ông Phùng Quang Đông – 76,54% 
3. Ông Nguyễn Bá Đức – 74,94% 
Đơn vị bầu cử số 12 
1. Ông Hoàng Việt Phương – 79,39% 
2. Ông Ma Việt Dũng – 73,91% 
3. Ông Nguyễn Văn Lợi – 71,17% 
4. Bà Hoàng Thị Nụ - 68,74% 
5. Ông Âu Thế Thái – 57,68% 
Đơn vị bầu cử số 13 
1. Bà Đàm Thị Vân Anh – 77,58% 
2. Ông Triệu Kim Long – 71,82% 
3. Ông Bùi Minh Hoàn – 70,78% 
4. Bà Đàm Thị Phương Lan – 69,78% 
5. Bà Đỗ Thị Nhung – 66,09% 
Đơn vị bầu cử số 14 
1. Bà Trần Thị Lan Anh – 67,87% 
2. Ông Hà Trung Kiên – 66,65% 
3. Ông Ma Quang Hiếu – 64,36% 
4. Ông Trần Ngọc Thực – 64,36%./. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet