Tuyên Quang: Đại hội Đảng bộ huyện Yên Sơn thành công tốt đẹp

PV

Trong 2 ngày 3- 4/8, Đảng bộ huyện Yên Sơn, Tuyên Quang tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020.
HuyệnYên Sơn nằm ở phía Nam, có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng của tỉnh Tuyên Quang. Đây là huyện bao quanh thành phố Tuyên Quang, phía tây nam giáp huyện Đoan Hùng (Phú Thọ), phía tây giáp huyện Yên Bình (Yên Bái), phía đông là huyện Định Hóa (Thái Nguyên), và huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn).

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Yên Sơn luôn nêu cao truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các lĩnh vực. Kết thúc nhiệm kỳ, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội    Nguồn: baotuyenquang.com

Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân hằng năm từ 7 đến 8%/năm; giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt trên 770 tỷ đồng, tăng bình quân 5%/năm; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 7-8%; trồng mới trên 15.500 ha rừng, duy trì độ che phủ của rừng trên 61%; có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tạo việc làm cho trên 20.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, trong đó qua đào tạo nghề đạt 37%; tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 4%/năm; hằng năm, 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp trên 1.000 đảng viên…

Đảng bộ huyện đã đề ra 21 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế; phát triển văn hóa - xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh; xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tiếp tục cải cách tư pháp, đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Đại hội
bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.   Nguồn: baotuyenquang.com

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội,  Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm đã ghi nhận và biểu dương những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Yên Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020: Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ là đúng đắn, nhưng huyện cũng phải nhận thức sâu sắc kinh tế nông lâm nghiệp, thủy sản là tiềm năng, lợi thế, là yếu tố quan trọng bảo đảm đời sống của nhân dân và an ninh lương thực địa phương, đồng thời góp phần phát triển kinh tế của huyện. Huyện có tiềm năng để phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản, du lịch và thương mại, nhưng quy mô kinh tế của huyện còn nhỏ, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội từ nội lực còn rất hạn chế, do vậy phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư để phát triển công nghiệp huyện có lợi thế. Huyện cần thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển du lịch; tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của huyện; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng để thu hút khách. Đồng thời, huy động có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng điện, đường, trường, trạm, chợ…; xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm huyện lỵ đạt tiêu chí đô thị loại IV theo hướng hiện đại, văn minh. Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, huyện phải tập trung quan tâm phát triển văn hóa - xã hội theo hướng nâng cao chất lượng, đi đôi với đẩy mạnh xã hội hóa, thực hiện giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh. Tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tập trung vào việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet