Tuyên Quang phát động cuộc thi báo chí “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”

BT

Ngày 16/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức phát động Cuộc thi báo chí tuyên truyền “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn xã hội về nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.

Cuộc thi báo chí tuyên truyền “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn xã hội về nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã thông báo thể lệ, thời gian tổ chức, đối tượng tham gia cuộc thi. Theo đó, các tác phẩm báo chí dự thi phải có nội dung thông tin, tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; việc triển khai thực hiện và vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn cuộc sống; biểu dương những nhân tố mới, những tập thể, cá nhân điển hình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Đồng thời, cuộc thi nhằm mục đích tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, những giải pháp thiết thực, kết quả, bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Đối tượng dự thi gồm toàn thể các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh; phóng viên cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh; cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang lưu ý các tổ chức Đảng, các địa phương, đơn vị tích cực vận động cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng, có nhiều tác phẩm báo chí ở các thể loại đạt chất lượng cao, mang hiệu ứng xã hội tích cực. Cuộc thi bắt đầu từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2020, trao giải làm 2 đợt: Đợt 1 tháng 6/2018, đợt 2 vào tháng 6/2020.

Các tác giả tham gia dự thi cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ sáng tạo những tác phẩm báo chí chất lượng; phản ánh đúng, trúng vấn đề cuộc sống đang đặt ra, được dư luận xã hội quan tâm; có nhiều tác phẩm báo chí mang tính phát hiện, phân tích, phản ánh kịp thời, sinh động quá trình triển khai và thực hiện Nghị quyết, đem lại hiệu ứng xã hội tốt, góp phần cổ vũ, động viên Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã đề ra.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet