Tuyên truyền thông tin về biển, đảo cho cán bộ, đảng viên ở Tiền Giang

Phương Nam

Cán bộ, đảng viên các huyện Tân Phước, Châu Thành và Cái Bè thuộc tỉnh Tiền Giang vừa được tuyên truyền các nội dung thời sự về biển, đảo.

Từ ngày 22 – 23/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang phối hợp với Căn cứ 696 - Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức hội nghị thông tin thời sự tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ, đảng viên các huyện Tân Phước, Châu Thành và Cái Bè.

Đại tá Đinh Văn Dũng, Chính ủy Căn cứ 696, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã thông tin đến cán bộ, đảng viên các huyện về diễn biến tình hình Biển Đông thời gian gần đây;

Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình hiện nay và kết quả bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Buổi tuyên truyền thông tin về biển đảo diễn ra tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Tiền Giang) 

Hội nghị nhằm mục đích cung cấp thông tin chính thống giúp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có thêm thông tin sâu, rộng trong nội bộ và nhân dân về biển, đảo.

Qua đó, góp phần đấu tranh, ngăn ngừa âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu lợi dụng vấn đề biên giới, lãnh thổ làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống, tốt đẹp của Việt Nam với các nước láng giềng; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân hướng về biển, đảo của Tổ quốc. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet