Tỷ lệ cấp ủy viên nữ, trẻ nhiều nơi chưa đạt chỉ tiêu quy định.

Nguyễn Duyên

Theo đánh giá của Ban tổ chức Trung ương về Đại hội Đảng cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2015- 2020, tại một số nơi, tỉ lệ cấp ủy khóa mới là cán bộ trẻ, cán bộ nữ chưa đạt theo qui định, nhất là tỉ lệ cấp ủy viên trẻ đạt thấp (chỉ từ 5-7%).

Theo đánh giá của Ban tổ chức Trung ương về Đại hội Đảng cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2015- 2020, mặc dù việc công tác bầu cử được thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, tỷ lệ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số, trình độ học vấn, lý luận chính trị được nâng lên so với nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, tại một số nơi, tỉ lệ cấp ủy khóa mới là cán bộ trẻ, cán bộ nữ chưa đạt theo qui định, nhất là tỉ lệ cấp ủy viên trẻ đạt thấp (chỉ từ 5-7%).

Theo tổng hợp kết quả bầu cử cấp ủy tại các Đại hội Đảng cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2015- 2020 của Ban tổ chức Trung Ương, trong tổng số 36.871 đồng chí cấp ủy viên khóa mới được bầu có 5.272 đồng chí cấp ủy viên là nữ, chiếm 14,3% (nhiệm kỳ trước là 14%), chưa đạt chỉ tiêu quy định (không dưới 15%). Có 30 tỉnh, thành phố đạt tỉ lệ bình quân cấp ủy viên là nữ trên 15% tiêu biểu như: Thành phố Hồ Chí Minh 24,9%, Bình Dương 23,6%, Lạng Sơn 20,98%, Bắc Kạn 19,79%, Tuyên Quang 19,05%,...

Số cấp ủy viên trẻ (dưới 35 tuổi) là 2.600 đồng chí, chiếm 7,05% (nhiệm kỳ trước là 8,56%), chưa đạt chỉ tiêu quy định. Một số nơi đạt tỉ lệ bình quân cấp ủy viên trẻ trên 10%, tiêu biểu như: Lai Châu 14,25%, Lạng Sơn 12,44%, Sơn La 11,95%, Gia Lai 11,71%, Tuyên Quang 11,31%....Những nơi tỷ lệ cấp ủy viên trẻ thấp (dưới 5%) là: Hà Nội 3,38%, Bình Thuận 4,53%, Thái Bình 4,58%, Hải Dương 4,76%,...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành Đảng bộ quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Trong số cấp ủy viên khóa mới được bầu, số cấp ủy viên tham gia lần đầu là 10.975 đồng chí, chiếm 29,77% (nhiệm kỳ trước 41,25%). Các đảng bộ trực thuộc Trung ương đạt tỉ lệ bình quân về cấp ủy viên tham gia lần đầu tiên là 1/3 là: Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (51,24%), Đồng Nai (40,97%), Bình Định (46,18%), Lạng Sơn (39,64%), Cao Bằng (38,71%), Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung Ương (37,94%)...

Số cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số là 4.097 đồng chí, chiếm 11,11% tương đương so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm cơ cấu dân tộc và điều kiện cụ thể của địa phương. Những nơi có tỉ lệ bình quân cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số cao là: Cao Bằng 88,09%, Bắc Kạn 70,83%, Lạng Sơn 69,17%, Hòa Bình 61,68%, Sơn La 40,57%....

Số cấp ủy viên có trình độ đại học trở lên là 35.115 đồng chí, chiếm 95,24% (nhiệm kỳ trước là 86,7%). Nhiều nơi đạt tỉ lệ 100% như: Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đồng Nai, Trà Vinh, Long An, Phú Thọ, Hải Dương,...

Số cấp ủy viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị là 28.714 đồng chí, chiếm 77,88% (nhiệm kỳ trước là 66,8%). Những nơi đạt tỷ lệ cao như: Đồng Nai 98,68%, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 94%, Kiên Giang 91,56%, Quảng Nam 90,85%, Tiền Giang 87,3%, Phú Thọ 86,8%,...

Độ tuổi bình quân cấp ủy viên bầu thiếu so với số lượng đại hội quyết định là 435 đồng chí. Số ủy viên ban thường vụ bầu thiếu là 232 đồng chí.

Số cấp ủy viên đương nhiệm được giới thiệu tái cử nhưng không trúng cử là 406 đồng chí (nhiều nhất là TP. Hồ Chí Minh 36 đồng chí, Quảng Nam 19 đồng chí, Kiên Giang 18 đồng chí, Long Anh 17 đồng chí, Hải Phòng 17 đồng chí); có 27 ủy viên ban thường vụ trúng cử khác đề án nhân sự. Một số đại hội, đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ được giới thiệu tái cử nhưng không trúng cử.

Việc bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên được thực hiện đúng quy chế, bầu đủ số lượng được phân bổ, đại biểu được bầu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên đều đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ trúng cử đạt cao.

Nhìn chung, công tác nhân sự cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra cấp ủy được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy trình,  hướng dẫn và được cấp ủy cấp trên trực tiếp thẩm định, phê duyệt.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet