Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thành thị đang tăng cao

Theo Tổng cục thống kê, hiện nay tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15 đến 24 tuổi chiếm 47% tổng số người thất nghiệp.

Trong đó, tỷ lệ này đặc biệt cao ở khu vực thành thị với 11,7%, nghĩa là cứ 10 thanh niên trong lực lượng lao động ở khu vực thành thị thì có hơn 1 người thất nghiệp.

Theo báo cáo về tình hình lao động việc làm quý II và 6 tháng đầu năm 2016 của Tổng cục thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước trong quý 2 năm 2016 là 54,36 triệu người, tăng 654,3 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. So với quý 1, lực lượng lao động giảm 43,2 nghìn người. Lực lượng lao động ở khu vực nông thôn chiếm tỷ trọng cao, 68,1% trong lực lượng lao động chung của cả nước.

Số người thất nghiệp của quý 2 vừa qua là 1,12 triệu người, tăng gần 6 nghìn người so với quý trước. Tỷ lệ thất nghiệp chung là 2,06%, so với quý 1 năm 2016 không có biến động nhiều và giảm 0,13 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 3,01%, cao hơn khu vực nông thôn 1,4 điểm phần trăm (nông thôn 1,61%).

Đáng chú ý, thất nghiệp của thanh niên từ 15 đến 24 tuổi chiếm 47% tổng số người thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên cả nước là 7,07%, cao gấp gần 6 lần tỷ lệ thất nghiệp của những người từ 25 tuổi trở lên. Tỷ lệ này đặc biệt cao ở khu vực thành thị với 11,7%, nghĩa là cứ 10 thanh niên trong lực lượng lao động ở khu vực thành thị thì có hơn 1 người thất nghiệp.

Nguồn VNMedia

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet