U Minh, Cà Mau: Tập trung nhiều giải pháp phát triển trong nhiệm kỳ tới

Nguyễn Duyên (tổng hợp)

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, huyện U Minh, Cà Mau xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ.

Nếu như trước đây, U Minh là một trong những huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh Cà Mau thì trong 5 năm qua, với sự đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, kinh tế của huyện có bước phát triển khá, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Trong nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ huyện U Minh đã gặt hái được rất nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, trong nhiệm kỳ có 17/20 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với nghị quyết.

Cụ thể, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỷ trọng nông - ngư - lâm nghiệp giảm dần, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng nhanh; thu nhập bình quân đầu người từ 750 USD năm 2010 tăng lên 1.300 USD vào năm 2015. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển khá. Toàn huyện có gần 160 km đường ô-tô và 375 km đường giao thông nông thôn, cùng với hơn 300 cây cầu bê-tông, đảm bảo 100% xã có đường ô-tô về đến trung tâm; xoá 5 ấp trắng về điện và phát triển lưới điện hạ thế, nâng tỷ lệ hộ sử dụng điện từ 85% năm 2010 lên 95% năm 2015; 100% xã có trung tâm văn hoá - thể thao. Ðời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện.

    Đại hội Đảng bộ huyện U Minh nhiệm kỳ 2015- 2020 từ 1-3/7    Nguồn: uminh.camau.gov          

Ðể đạt được những mục tiêu quan trọng, cốt lõi nhất của nhiệm kỳ tới thì U Minh cần tập trung thực hiện những giải pháp trong đó trọng tâm là. Phát triển lĩnh vực kinh tế, tiếp tục xác định nông - ngư - lâm nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của huyện. Huyện sẽ xúc tiến triển khai thực hiện Ðề án Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Phát triển nuôi trồng thuỷ sản theo hướng đa dạng, mở rộng diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến theo quy hoạch. Khuyến khích các thành phần kinh tế và hộ dân cùng tham gia, đầu tư phát triển rừng theo hướng bền vững, hiệu quả kinh tế cao.

Khai thác thủy sản chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước huyên U Minh 
Nguồn: baocamau.com

Tiếp tục sắp xếp dân cư khu vực rừng tràm; mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có năng suất, hiệu quả kinh tế cao thay cho cây tràm ở những nơi năng suất thấp. Chú trọng phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản theo hướng gắn với quy hoạch sản xuất vùng nguyên liệu. Ðầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ nhằm tăng giá trị bảo quản, chế biến sản phẩm hàng hoá phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Tranh thủ vốn đầu tư phát triển lưới điện, phấn đấu đến năm 2020 số hộ dân sử dụng điện trên địa bàn huyện đạt 99%.

Tăng cường ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống; triển khai nghiên cứu các dự án, đề án ứng dụng phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, nhất là những sản phẩm, hàng hoá chủ lực.

Nghề vá lưới góp phần tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người dân ven biển U Minh
Nguồn: baocamau.com

Phát triển mạng lưới dịch vụ du lịch và thương mại với sự tham gia của các thành phần kinh tế. Phát triển mạnh mô hình du lịch sinh thái rừng tràm, du lịch miệt vườn… có chính sách thu hút đầu tư xây dựng các khu du lịch, khu vui chơi giải trí, đa dạng hoá các loại hình và sản phẩm phục vụ du lịch mang thương hiệu đặc trưng U Minh.

Ðối với lĩnh vực văn hoá - xã hội, tập trung nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục đào tạo. Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở các cấp học. Phấn đấu đến năm 2020 có 80% trường học trong huyện đạt chuẩn quốc gia..

Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, hiện đại hoá các trang thiết bị y tế từ huyện đến cơ sở. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; duy trì mức sinh hợp lý. Thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Tuyên truyền, vận động Nhân dân rèn luyện nâng cao sức khoẻ, phòng, chống dịch bệnh; phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ. Bảo vệ, trùng tu, tôn tạo các khu di tích lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch. Khai thác, phát huy tốt các giá trị văn hoá truyền thống.

Thực hiện đồng bộ các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3,26%, trong đó đặc biệt quan tâm giảm nghèo trên các khu vực lâm phần, ven biển, đồng bào dân tộc thiểu số. Ðẩy mạnh chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Tăng cường phòng, chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc về an sinh xã hội.
Việc đưa ra các giải pháp trong nhiệm kỳ 2015- 2020 của huyện U Minh, Cà Mau dựa trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế của huyện. Đồng thời cũng dựa trên những tồn tại của huyện trong nhiệm kỳ qua với kỳ vọng đưa huyện U Minh trở thành huyện có mức phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet