UB Thường vụ Quốc hội đề nghị cho cấp xã ban hành văn bản pháp luật

Hồng Chuyên

Chiều nay (22/5), ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật báo cáo Quốc hội về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trong những nội dung này, nội dung về thẩm quyền ban hành quy phạm pháp luật được nhiều người quan tâm. UB Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục giữ nguyên trong dự thảo là HĐND, UBND có thẩm quyền ban hành quy định văn bản quy phạm pháp luật.

Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đọc báo cáo

Nội dung báo cáo nêu rõ: “Về vấn đề này, có hai loại ý kiến như sau: Loại ý kiến thứ nhất đề nghị quy định cấp huyện, cấp xã được ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Loại ý kiến thứ hai đề nghị không quy định cấp huyện, cấp xã được ban hành văn bản quy phạm pháp luật vì cho rằng thực tế thời gian qua ở nhiều địa phương đã không ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc nếu ban hành thì có nhiều văn bản của cấp huyện, cấp xã thường sao chép lại văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, thậm chí là không phù hợp với văn bản của cơ quan cấp trên vv... Một số ý kiến khác đề nghị không quy định cấp xã ban hành văn bản quy phạm pháp luật”.

Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với loại ý kiến thứ nhất vì cho rằng, để bảo đảm chính quyền cấp huyện, cấp xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phù hợp với đặc điểm của địa phương thì việc giao cho các cấp chính quyền này thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật là cần thiết. Đây là công cụ quan trọng để chính quyền các cấp này thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước của mình theo luật định. Để khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, cấp xã như thời gian qua, Dự thảo Luật đã được chỉnh lý quy định rõ phạm vi, thẩm quyền và hình thức văn bản; quy định chặt chẽ quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền này. Tuy nhiên, UBTV Quốc hội cũng nhận thấy đây là vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau, do đó đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận cho ý kiến.

Sau khi Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý kết thúc phần trình bày, có 30 Đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia góp ý kiến.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet