UBCK cung cấp dịch vụ kiểm soát hiểu biết khách hàng nhằm PCRT xuyên biên giới

PV

Năm 2015, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) - UBCK đã cung cấp dịch vụ cho 12 quỹ để nắm bắt được khách hàng nhằm phòng, chống hoạt động rửa tiền xuyên biên giới
Ảnh minh họa

Theo VSD, tính đến ngày 15/11/2015, VSD cung cấp dịch vụ cho 12 quỹ trong tổng số 17 quỹ mở được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) cấp phép.

Đối với quỹ ETF, VSD được 2 công ty quản lý quỹ lựa chọn là đơn vị cung cấp dịch vụ cho 2 quỹ ETF hiện có trên thị trường. Hệ thống nghiệp vụ đã được VSD bổ sung, hoàn thiện các chức năng mới, về cơ bản đáp ứng được các yêu cầu từ các công ty quản lý quỹ và hỗ trợ các bên tham gia rút ngắn thời gian, chi phí.

Đại diện các công ty quản lý quỹ, các tổ chức sử dụng dịch vụ đã có phản hồi tích cực về chất lượng dịch vụ do VSD cung cấp, đồng thời trao đổi một số vướng mắc cần tháo gỡ để nâng cao tính hấp dẫn của sản phẩm dịch vụ quỹ đối với các nhà đầu tư, như về phí, triển khai giao dịch trực tuyến đối với quỹ mở, dịch vụ quản lý tài khoản đối với loại hình quỹ hưu trí, dịch vụ kiểm soát hiểu biết khách hàng nhằm phòng chống giao dịch rửa tiền xuyên biên giới...


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet