UBCKNN xử phạt hàng loạt công ty đại chúng

Ngọc Tuân

Chỉ trong 7 ngày đầu tháng 4/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt đối với 6 công ty đại chúng và một cá nhân với những lỗi vi phạm khác nhau.

Ngày 7/4/2015, UBCKNN đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Thuỷ điện Sê San 4A, Tổng công ty Viglacera – CTCP và CTCP Cảng Nha Trang, cụ thể như sau:

Phạt tiền 40 triệu đồng đối với CTCP Thuỷ điện Sê San 4A do Công ty nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 12 tháng.

Phạt tiền 7.5 triệu đồng đối với Tổng công ty Viglacera – CTCP và CTCP Cảng Nha Trang do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 01 tháng đến 12 tháng.

Tổng công ty Viglacera cũng nằm trong danh sách bị UBCHNN xử phạt

Cũng trong ngày 7/4/2015, Công ty Hữu hạn Công nghiệp Hồng Đạt bị xử phạt 60 triệu đồng vì lỗi không báo cáo, báo cáo không đúng thời hạn quy định cho UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (Ngày 11/11/2014, Công ty Hữu hạn Công nghiệp Hồng Đạt đã bán 40.000 cổ phiếu PVC của Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP làm giảm khối lượng nắm giữ từ 3.500.030 cổ phiếu PVC xuống 3.460.030 cổ phiếu PVC, giảm từ 7,00% xuống 6,92%. Ngày 4/12/2014, Công ty  tiếp tục mua 18.000 cổ phiếu PVC dẫn đến tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu tăng từ 6,99% lên 7,03% khối lượng cổ phiếu PVC đang lưu hành nhưng đến ngày 26/12/2014 mới thực hiện báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn).

Đáng chú ý là ngày 6/4/2015, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM, tổng mức phạt lên đến 320 triệu đồng. Trong đó: phạt tiền 250 triệu đồng do cung cấp dịch vụ tài chính khi chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phạt tiền 70 triệu đồng do báo cáo có nội dung không chính xác.

Cùng ngày, CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF bị xử phạt 85 triệu đồng do không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch bán 8.526.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Nông dược H.A.I (mã chứng khoán: HAI) từ ngày 28/1/2015 đến ngày 9/2/2015.

Trước đó, ngày 1/4/2015, UBCKNN cũng đã ban hành Quyết định xử phạt đối với một cá nhân với mức phạt là 42,5 triệu đồng vì đã có vi phạm hành chính không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch bán 115.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn (mã chứng khoán: SBC) vào ngày 05/12/2014.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet