UBND TP.HCM chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nguyễn Cường

UBND TP.HCM vừa có văn bản giao thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận/huyện với nội dung chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
Trong nhiều năm, những vụ khiếu nại liên quan đến đất đai, các dự án tái định cư tại TP.HCM luôn chiếm số lượng nhiều nhất.

Theo đó, UBND TP yêu cầu những đơn vị trên phải bố trí lịch và thực hiện tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những trường hợp tồn đọng, phức tạp, kéo dài, không để tồn đọng.

Những nơi này cũng cần thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định và các trường hợp đề xuất, trình UBND TP về giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân cần thực hiện đồng gửi đến Ban Tiếp công dân thành phố để phục vụ theo dõi công tác tiếp công dân và xử lý đơn.

Theo UBND TP, quy định này nhằm tăng cường phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn của công dân.

Ngoài ra, UBND TP cũng giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp các lực lượng liên quan có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp công dân quá khích, gây mất an ninh, trật tự tại Trụ sở tiếp công dân thành phố, không để ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của Ban Tiếp công dân thành phố.

Về phía Ban Tiếp công dân thành phố cần tham mưu, chuẩn bị nội dung, bố trí lịch để Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP tiếp công dân định kỳ theo quy định và thực hiện tiếp công dân đột xuất đối với những dự án có phát sinh khiếu nại đông người, gay gắt, phức tạp, công dân có nguyện vọng gặp lãnh đạo thành phố để chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm, tránh phát sinh điểm nóng, nhằm hạn chế việc công dân tập trung đến các cơ quan Trung ương, Hà Nội để khiếu kiện.

Trước đó vào cuối tháng 9 vừa qua, UBND TP đã có báo cáo về công tác tiếp xúc, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong thời gian tháng 7/2014 đến tháng 8/2016.

Số liệu thống kê cho thấy cấp TP đã tổ chức 98.000 lượt tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo và phản ánh, trong đó 16.600 lượt lãnh đạo tiếp. Qua công tác này TP nhận định nội dung khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai chiếm đa số.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet