Ứng dụng KHCN trong phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Điện Biên

KT

Việc ứng dụng mạnh mẽ những tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chế biến đã đưa các giá trị sản phẩm nông nghiệp tăng đáng kể, góp phần tạo ra diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc.

Là tỉnh miền núi, biên giới Điện Biên có 10 đơn vị hành chính cấp huyện (trong đó có 4 huyện biên giới, 5 huyện thuộc đề án 30a của Chính phủ); 130 xã, phường, thị trấn (trong đó có 29 xã biên giới, 110 xã đặc biệt khó khăn); 1.788 thôn, bản, tổ dân phố; 19 dân tộc sinh sống với gần 55 vạn dân, trong đó có trên 80% dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo cao so với cả nước năm 2015 là 28,01%. Ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới trình độ dân trí đồng bào còn rất nhiều hạn chế, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Kinh tế xã hội chậm phát triển, hệ thống hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ; Đời sống của một bộ phận nhân dân các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, tập quán canh tác lạc hậu.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhất là các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) đã trở thành động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn của mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh, mang lại nhiều niềm vui phấn khởi cho người nông dân. Từ một tỉnh có tỷ lệ hộ đói nghèo cao so với cả nước, nhiều địa phương phải cứu đói vào mùa giáp hạt  như Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông, Tủa Chùa, Mường Ảng... Đến nay, một số địa phương không những cơ bản đã đảm bảo an ninh về lương thực, mà còn có gạo bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh.

Để có được những kết quả đó, thời gian qua Sở KH&CN Điện Biên đã phối hợp với các cơ quan đơn vị trong tỉnh, các viện, cơ quan nghiên cứu ở Trung ương xây dựng các mô hình chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Các dự án đã làm tăng từ 15 - 25% năng suất cây trồng trong vùng, mang lại niềm phấn khởi cho người nông dân. Dự án trồng đậu tương trên đất một vụ lúa triển khai trên 1.500 ha đã có hiệu quả kinh tế cao, quan trọng hơn là đã giúp cho người dân đã biết khai thác tiềm năng đất đai đưa vào sản xuất, giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho đồng bào. 

Riêng năm 2015, Sở KH&CN Điện Biên đã phối hợp tổ chức triển khai 46 đề tài, dự án gồm 40 danh mục tiếp chi và 06 danh mục mới, trong đó lĩnh vực Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản là 21danh mục chiếm tới 45,65%. Một số Đề tài, dự án nổi bật như Đề tài: “Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh cây chít trên đất nương, đồi hoang hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên”; Dự án Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi lồng, bè cá Rô phi đơn tính dòng GIFT (Oreochromis niloticus) thương phẩm trong lồng, bè trên hồ thủy điện Sơn La tại khu tái định cư thị xã Mường Lay; Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chế biến  xử lý bã thải dong riềng tỉnh Điện Biên”...
Sản xuất nông nghiệp của tỉnh Điện Biên đã có những bước phát triển nhảy vọt ấn tượng về sản lượng, năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người nông dân. Thành công này là nhờ có KH&CN đã đẩy mạnh có hiệu quả việc áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông lâm nghiệp. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã đầu tư trồng cây công nghiệp, trồng rừng, hình thành vùng sản xuất nguyên liệu  đi đôi với phát triển cơ sở chế biến. Trong chăn nuôi nhiều địa phương và hộ gia đình đã có sự đổi mới phương pháp chăn nuôi, sản xuất giống và tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, do vậy đàn gia súc đã tăng trưởng bình quân 5,78%/năm. Để giữ gìn nghề truyền thống ngành KH&CN còn khuyến khích và hỗ trợ KHKT, công nghệ cho đồng bào các dân tộc thiểu số để phát triển các ngành nghề thủ công phục vụ du lịch, tích cực giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cho nhân dân

Đến nay, Điện Biên đã có 116/116 xã cơ bản hoàn thành Đề án xây dựng nông thôn mới, một số địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, đem lại sự tự tin khi đầu tư vào sản xuất cho người nông dân. Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục tập trung KH&CN vào phát triển nông nghiệp nông thôn; Nghiên cứu đẩy mạnh chuyển giao các tiến bộ KH&CN, nhất là ưu tiên áp dụng công nghệ về giống, công nghệ bảo quản, chế biến nông  lâm sản sau thu hoạch, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng .
Tiếp tục khẳng định vai trò của KH&CN trong việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ hàng đầu, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển KTXH của mỗi địa phương, đơn vị. Do vậy, ngành KH&CN tỉnh Điện Biên sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, đồng hành cùng các nhà khoa học, các cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, để ngành KH&CN Điện Biên cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu xây dựng Điện Biên thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet