Ứng Hòa Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

PV

Từ ngày 21- 22/7, tại Hà Nội, Đảng bộ huyện Ứng Hòa đã tổ chức Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND.

Theo đánh giá của Nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015, trong 5 năm qua, kinh tế của huyện Ứng Hòa, Hà Nội tiếp tục tăng trưởng khá, bình quân là 9,1%. Cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Hiện, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 40,7%, công nghiệp - xây dựng 29% và dịch vụ 30,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/người/năm, tăng 1,88% lần so với năm 2010. 

Là huyện thuần nông, ngay sau khi có chủ trương của Đảng và nhà nước, đặc biệt chương trình 02 của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân” giai đoạn 2011 - 2015, 5 năm qua, cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng trồng trọt chiếm 35,5%, chăn nuôi thủy sản chiếm 64,5%. Công tác dồn điền đổi thửa được huyện quan tâm chỉ đạo sát sao, toàn huyện đã dồn ô đổi thửa được trên 5.200 ha, đạt 93% kế hoạch; chuyển đổi được 750ha, nâng tổng diện tích trên 3.000 ha đã chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các mô hình đa canh, kết hợp nuôi trồng thủy sản cho giá trị thu nhập cao hơn từ 1,5 - 2,5 lần so với trồng lúa. 

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, huyện đưa ra chủ đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên; thu hút, phát huy mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng huyện Ứng Hòa giàu đẹp, văn minh”. Trong đó huyện sẽ tập trung phát triển kinh tế đồng bộ, chuyển dần từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân. 

Toàn cảnh Đại hội      Nguồn: hanoi.gov.vn
Tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong công tác xây dựng, chỉ đốn Đảng, nâng cao vai trò tự giác, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, xây dựng đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển huyện Ứng Hoà. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động tích cực trong công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ huyện Ứng Hòa. Đồng chí cũng đánh giá, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền nhân dân huyện đã có những cố gắng tạo những bước phát triển nhất định, vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục quán triệt phương châm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, phát huy những thế mạnh tại chỗ, vốn có (đất đai và lao động) để phát triển kinh tế, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 
 
Huyện cần coi trọng làm tốt công tác xây dựng chính quyền các cấp, nhất là ở cấp cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là của dân, do dân và vì dân. Đây cũng là bài học hết sức quan trọng của huyện Ứng Hòa trong những năm qua. Tiếp tục thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, khai thác mọi nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh về xây dựng phát triển văn hoá, giáo dục, y tế; đảm bảo an sinh xã hội. 
 
Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu, ngay sau Đại hội, cấp uỷ khóa mới cần khẩn trương quán triệt và cụ thể hoá Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện; trong đó, xác định những trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay để tập trung lãnh đạo; đồng thời phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cá nhân; thường xuyên kiểm tra, sơ kết để rút kinh nghiệm chỉ đạo; kịp thời nhân rộng những điển hình để phát huy, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới. Trước mắt là tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, tạo đà thuận lợi thực hiện tốt kế hoạch 5 năm (2016 - 2021). 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet