Ứng phó với sự cố tràn dầu, hoá chất độc hại trên biển ra sao?

Phương Nam

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo góp ý vào Dự thảo Tờ trình và Quyết định gửi Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu...

Vừa qua, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo góp ý vào Dự thảo Tờ trình và Quyết định gửi Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại trên biển”.

Chủ trì hội thảo là ông Vũ Trường Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, ông Đỗ Văn Sen, Cục trưởng Cục Kiểm soát và bảo vệ môi trường biển. Bên cạnh đó còn có đại diện các Bộ Giao thông vận tải, Tư pháp, Quốc phòng, Viện Cơ học Việt Nam, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, Trung tâm Thiên nhiên và Con người, Trung tâm cứu hộ cứu nạn và ứng phó sự cố môi trường biển…

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các địa biểu tham dự. (Ảnh: Bộ Tài Nguyên và Môi trường)

Phát biểu tại hội thảo, ông Đỗ Văn Sen, Cục trưởng Cục Kiểm soát và bảo vệ môi trường biển cho biết, Dự thảo “Phê duyệt kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại trên biển” được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu, như:

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển trong tổng thể quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo với quản lý an toàn và bảo vệ môi trường các chuyên ngành, lĩnh vực liên quan.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thiện khung pháp lý trong giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển; Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành, nâng cao năng lực phối hợp chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ giám sát đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố môi trường biển.

Nhiều năm qua, sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại đang gây ra tác động tiêu cực đến môi trường biển Việt Nam nhưng hiện chưa có một cơ chế cụ thể và quy chuẩn để thực thi nhiệm vụ ứng phó.

Từ thực trạng đó, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đề xuất tại Dự thảo Kế hoạch hành động  5 nội dung, đó là: Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý; Xây dựng, kiện toàn nâng cao năng lực đội ngũ giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục hậu quả; Đào tạo huấn luyện diễn tập và tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển.

Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ về giám sát và đánh giá rủi ro, khắc phục hậu quả ô nhiễm; Hợp tác quốc tế về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục  và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu (kèm theo phụ lục Danh mục thực hiện các nội dung này). Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ban, ngành chức năng thực hiện các nhiệm vụ yêu cầu nêu trên.

Các đại biểu đã tham gia góp ý tại hội thảo về các vấn đề như xây dựng quy định kỹ thuật khắc phục sự cố môi trường do tràn dầu và quy định kỹ thuật về khắc phục sự cố môi trường do hóa chất trên biển; Quy định kỹ thuật về sử dụng chất phân tán đối với dầu tràn trên biển.

Ngoài ra, cần phải nghiên cứu xây dựng ban hành quy định kỹ thuật về lập hồ sơ, đòi bồi hoàn chi phí đánh giá thiệt hại, chi phí ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại trên biển;  cần làm rõ những tác hại, vùng ảnh hưởng và đưa ra phương pháp đánh giá những thiệt hại môi trường khi sự cố xảy ra; về Dự thảo Tờ trình cần giải trình rõ hơn về cơ sở pháp lý và báo cáo thuyết minh sự cần thiết phải có kế hoạch hành động...

Sau khi nghe những ý kiến đóng góp từ các đại biểu, ông Vũ Trường Sơn yêu cầu Cục Bảo vệ và Kiểm soát môi trường biển tổng hợp, báo cáo bằng văn bản lên Tổng cục biển để hoàn thiện Dự thảo. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet