Ứng viên Tổng thống Belarus sẽ kế thừa chính sách của Lukashenko?

Đức Dũng (lược dịch)

Với 105 phiếu thuận, 39 phiếu chống và 16 phiếu trắng, Chủ tịch đảng cánh tả Belarus, ông Sergei Kalyakin được đề cử làm ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.
Chủ tịch Đảng cánh tả Belarus, Sergei Kalyakin- ứng viên cho chức Tổng thống

Đảng cánh tả "Thế giới công bằng" Belarus dự định đề cử Chủ tịch Sergei Kalyakin làm ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Quyết định này được đưa ra trong quá trình diễn ra đại hội đảng XVIII, tổ chức tại Minsk. Lenta dẫn ngồn tin từ "Belarus Partizan" cho biết.

Ý tưởng đề cử ông Kalyakin tham gia vào cuộc đua giành chiếc ghế Tổng thống được 105 trong số 160 đại biểu dự Đại hội ủng hộ. 39 đại biểu bỏ phiếu chống và 16 phiếu trắng.

"Bây giờ chúng ta phải chứng minh rằng chúng ta đang đi đến các cuộc bầu cử không chỉ là từ một đảng phái, mà để thực hiện ý nguyện của những người muốn thay đổi", ông Kalyakin bình luận về quyết định của đại hội.

Sergei Kalyakin, Lãnh đạo đảng cánh tả Belarus "thế giới công bằng" từ năm 1994. Năm 2001, ông đã cố gắng để cạnh tranh với Tổng thống Alexander Lukashenko giành ghế Tổng thống Belarus. Song, nhóm sáng kiến ​​của phe đối lập đã không thể thu thập đủ số lượng chữ ký cần thiết để đăng ký ứng viên cho chức Tổng thống.

Cuộc bầu cử tổng thống tại Belarus sẽ được tổ chức vào ngày 20/11. Tại thời điểm này có Chủ tịch đảng Tự do dân chủ, Sergei Gaydukevich, Chủ tịch đảng Công dân thống nhất, Anatoly Lebedko, Phó chủ tịch thứ nhất Hiệp hội "Ngôn ngữ Belarus mang tên Skarina" (TBM), bà Elena Anisim và đại diện của Đảng Dân chủ-Xã hội,   Tatiana Karatkevich tuyên bố sẽ tham gia cuộc đua giành ghế tổng thống trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Đảng cánh tả Belarus "Thế giới công bằng" cho đến trước năm 2009 được gọi là Đảng Cộng sản Belarus và là sự kế thừa của Đảng Cộng sản ở đất nước này. Năm 1996, một số thành viên của đảng tách ra và thành lập một đảng phái mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet