Unilever Việt Nam bị truy thu vì khai sai thuế TNDN

Hải Yến

Tổng cục Thuế (BTC) vừa có văn bản trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam việc Unilever Việt Nam kiến nghị không tính phạt đối với khoản thuế thu nhập doanh nghiệp truy thu liên quan đến các hoạt động đầu tư mở rộng của Công ty.
Unilever Việt Nam bị truy thu vì khai sai thuế TNDN - ảnh 1

Theo Tổng cục Thuế, trong giai đoạn 2009-2013, pháp luật không ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với các hoạt động đầu tư mở rộng. Do vậy, giai đoạn này, Unilever Việt Nam đầu tư mở rộng nhưng không kê khai, tính, nộp thuế riêng đối với phần thu nhập phát sinh từ các hoạt động này là không đúng quy định.

Qua thanh tra, Cục Thuế TPHCM phát hiện khai sai của Công ty Unilever Việt Nam dẫn đến thiếu thuế. Vì vậy, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp các khoản thuế truy thu, nộp phạt vi phạm hành chính và khoản thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu Cục Thuế TPHCM hướng dẫn Công ty Unilever Việt Nam xác định lại giá trị các hoạt động đầu tư mở rộng. Theo đó, trong trường hợp nếu kết quả xác định giá trị các hoạt động đầu tư mở rộng lại làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp thấp hơn số thuế đã truy thu năm 2015 của Cục Thuế thì doanh nghiệp được bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ thuế tiếp theo hoặc được hoàn lại số đã nộp thừa theo quy định.

Và nếu kết quả việc điều chỉnh làm tăng số thuế phải nộp so với số đã truy thu thì Công ty Unilever Việt Nam phải nộp bổ sung. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TPHCM miễn tiền phạt với Công ty Unilever Việt Nam nếu số tiền thuế tăng thêm sau rà soát.

Dẫn chứng về điều này, Tổng cục Thuế cho rằng, pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2009 đến năm 2013 không quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với các hoạt động đầu tư mở rộng.

Cụ thể, Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 108 năm 2006 của Chính phủ quy định rõ: “Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang thực hiện nhằm mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường”.

Thông tư số 130 của Bộ Tài chính năm 2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN và hướng dẫn thi hành Nghị định 124 của Chính phủ năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN, áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2009 đến năm 2011 cũng quy định rằng: “Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế  TNDN”.

Và Thông tư 123 của Bộ Tài chính năm 2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN và hướng dẫn thi hành Nghị định 124 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN, áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2012 và 2013 là: “Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet