UNODC tập huấn về chống rửa tiền

PV

Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNODC) mới đây đã phối hợp với Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, tổ chức lớp tập huấn về phòng, chống rửa tiền cho các giảng viên.

Theo đó, các giảng viên đến từ Học viện Cảnh sát Nhân dân, Đại học Cảnh sát Nhân dân, Học viện Tư pháp, Trường cán bộ Tòa án và Trường bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát được cung cấp tài liệu tập huấn về phòng, chống rửa tiền, nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành để có thể thực hiện tốt công tác đào tạo sĩ quan, cảnh sát về phòng, chống rửa tiền.

Lớp tập huấn là một phần trong dự án tăng cường năng lực cho các cơ quan pháp luật và thực thi pháp luật trong công tác phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam kéo dài trong 3 năm do UNODC hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam.

Sau khóa tập huấn, học viên sẽ cộng tác với UNODC để tiến hành giảng dạy tại các khóa đào tạo tập huấn về phòng, chống rửa tiền trong cả nước.


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet