Ủy ban Tài chính: Tăng lương cơ sở lên 1.300.000 đồng/tháng là hợp lý

Tuấn Minh

Một số ý kiến trong Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho rằng, trong điều kiện giá cả tăng cao, đời sống của cán bộ, công chức gặp không ít khó khăn thì đề xuất tăng mức lương cơ sở 7% (đạt mức 1.300.000 đồng/tháng) là hợp lý.

Đó là khẳng định được phản ánh tại báo cáo thẩm tra về ngân sách, do Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày trong phiên họp sáng 17/10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, mặc dù cơ bản thống nhất với phương án dự toán chi NSNN Chính phủ trình cho năm sau nhưng Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, cần cơ cấu lại các khoản chi NSNN, có lộ trình thực hiện giảm dần chi thường xuyên trên tinh thần chi tiêu tiết kiệm; rà soát cắt bỏ dần một số nhiệm vụ chi tiêu công không hiệu quả, không cần thiết. Tập trung nguồn để bố trí tăng chi đầu tư phát triển hợp lý, tăng chi trả nợ trực tiếp của NSNN.

Theo Ủy ban này, việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công sẽ hướng tới mục tiêu giảm dần chi thường xuyên từ NSNN. Tuy nhiên, dự toán năm 2017 chưa thể hiện rõ được điều này, đề nghị Chính phủ rà soát tính toán kỹ hơn. Một số ý kiến cho rằng để quy định này có tính khả thi, Chính phủ cần công bố công khai lộ trình cắt giảm hỗ trợ của NSNN cho các lĩnh vực sự nghiệp công đã được xã hội hóa.

Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đọc báo cáo thẩm tra.

Đối với chi đầu tư phát triển, theo đánh giá, năm 2017 là năm đầu của thời kỳ trung hạn 2017-2020, chi đầu tư phát triển giai đoạn này phải được thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN và nguyên tắc, tiêu chí bố trí vốn đầu tư đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành; đồng thời, đảm bảo nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu của NSTW không quá 30% tổng vốn đầu tư phát triển của NSTW trong năm theo quy định của Luật NSNN năm 2015. NSTW cần tập trung đầu tư cho các dự án, công trình lớn mang tính chiến lược, đột phá, huyết mạch để tạo ra bước phát triển mới, đồng thời, chỉ hỗ trợ địa phương những dự án, công trình có tính lan tỏa, liên kết vùng.

Về chi thường xuyên, Ủy ban TCNS cho biết, nhất trí với những giải pháp tiết kiệm tối đa chi thường xuyên, song để đảm bảo tính khả thi, đề nghị Chính phủ chỉ rõ tiết kiệm ở những lĩnh vực chi, khoản chi, mục chi nào. Một số ý kiến đề xuất cần mở rộng thêm việc áp dụng chế độ khoán xe công và một số lĩnh vực khác để tăng cường tiết kiệm, giảm áp lực chi tiêu công.

Về bố trí điều chỉnh tiền lương cơ sở, một số ý kiến trong Ủy ban TCNS cho rằng, trong điều kiện giá cả tăng cao, đời sống của cán bộ, công chức gặp không ít khó khăn, vì vậy, đề xuất tăng mức lương cơ sở 7% (đạt mức 1.300.000 đồng/tháng) là hợp lý, đề nghị Chính phủ cân nhắc bố trí nguồn để thực hiện đề án cải cách tiền lương.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh tiền lương phải đi đôi với tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời phải cân nhắc, tính toán kỹ, xác định rõ nguồn thực hiện điều chỉnh lương và tính khả thi khi yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tự sắp xếp, tiết kiệm trong dự toán được giao để tạo nguồn điều chỉnh tiền lương.

 “Về chi trả nợ, một số ý kiến cho rằng, nếu tính cả phần chi trả nợ gốc thì chi trả nợ năm 2017 tăng lớn so với năm 2016, đề nghị Chính phủ báo cáo rõ hơn về vấn đề trả nợ gốc, nợ lãi trong dự toán NSNN của năm 2017 theo quy định của Luật NSNN năm 2015”, báo cáo thẩm tra nêu rõ.

"Chính phủ báo cáo số ước bội chi NSNN năm 2016 là 254.000 tỷ đồng, bằng số Quốc hội quyết định. Với mức bội chi này, dư nợ công là 64,98%GDP, đã sát ngưỡng 65%GDP; dư nợ Chính phủ ở mức 53,1%GDP; dư nợ nước ngoài của quốc gia ở mức 45,7%GDP. Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ rà soát, báo cáo đầy đủ tình hình nợ công để có những giải pháp điều hành, cân đối NSNN chủ động và kịp thời. Trường hợp NSNN hụt thu, đề nghị giảm nhiệm vụ chi tương ứng để giảm bội chi, đảm bảo nợ công trong giới hạn cho phép", báo cáo thẩm tra nêu rõ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet