Ủy ban Tham vấn chung của APEC tổ chức cuộc họp lần thứ 22

Nguyễn Nam

Ngày 20/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp lần thứ 22 của Ủy ban Tham vấn chung của APEC về thiết bị điện, điện tử (SCSC/JRAC).
Khung cảnh buổi làm việc ngày 20/8.

Đây là cuộc họp lần thứ 22 Ủy ban Tham vấn chung của APEC về thiết bị điện, điện tử (SCSC/JRAC) trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 3 các quan chức cao cấp (SOM3) và các cuộc họp liên quan.

Cuộc họp lần này có sự tham gia của đại diện  đến  từ các nền kinh tế thành viên APEC như Úc, New Zealand, Nga, Chile, Hong Kong, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam… và đại diện của các tổ chức quốc tế, khu vực có liên quan như IEC, ASEAN, APMP.

Trong buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung  thảo luận các vấn đề trọng tâm APEC trong lĩnh vực quản lý thiết bị điện – điện tử như hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý các thiết bị điện điện tử ở cấp khu vực với mục tiêu thúc đẩy thuận lợi hóa  thương mại và đầu tư.  

Ngoài ra, cuộc họp lần này cũng rà soát, xem xét các hoạt động ưu tiên trong năm 2017 của JRAC như Sáng kiến Người dẫn đầu (Pathfinder Initiatives), thực hiện Thỏa thuận Thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp đối với Thiết bị điện điện tử (APEC/EEMRA), hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, phối hợp xử lý những vấn đề mới phát sinh trong khu vực APEC về các mối rủi ro từ sản phẩm điện - điện tử, sửa đổi điều lệ hoạt động của JRAC nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới …

Tại cuộc họp, Ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Tiêu chuẩn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ), Chủ tịch Tiểu ban APEC về Tiêu chuẩn và ĐGSPH (SCSC) 2017, đã có phát biểu khai mạc và trình bày báo cáo cập nhật kết quả các nội dung công việc SCSC triển khai trong thời gian qua, hướng tới các mục tiêu trọng tâm và chủ đề ưu tiên của năm APEC 2017.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet